Elintarvikekontaktimateriaalit

Pakkaus ja ruokailuvälineet

Elintarvikekontaktimateriaalien valmistajien ja maahantuojien tulee tehdä ilmoitus elintarvikelain 13 §:n mukaisesta toiminnasta kotikunnan elintarvikevalvontaan. Elintarvikekontaktimateriaaleilla tarkoitetaan kaikkia materiaaleja, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeeseen tai niistä voi aiheutua siirtymä elintarvikkeeseen, kuten esim. pakkausmateriaalit, säilytysastiat, etiketit ja valmistuksessa käytettävät koneet.

Etämyynnissä kuluttajalle tulee antaa kehysasetuksen 1935/2004, (15 artikla) edellyttämät pakolliset tiedot tuotteesta ennen ostopäätöstä, joten pakkausmerkinnät, mukaan lukien joko malja-haarukka tunnus tai sanat ”elintarvikekäyttöön” ja käyttöön liittyvät rajoitukset, tulee kertoa nettisivuilla. Kontaktimateriaalin tai tarvikkeen lähetyksen mukana tulee seurata pakolliset tiedot ja niistä valmistajan, tuottajan tai myyjän nimi, osoite ja kotipaikka on oltava merkittynä aina materiaaleihin ja tarvikkeisiin itseensä tai niiden pakkauksiin tai etiketteihin, mikäli se vain on teknisesti mahdollista. Muut pakolliset tiedot voidaan ilmoittaa myös lähetyksen mukana seuraavassa esitteessä sen lisäksi, että on kerrottu nettisivuilla. Koska verkkokaupassa myytävät tuotteet ovat levityksessä koko Suomessa, tulee merkinnät tehdä vähintäänkin ruotsin- ja suomenkielellä. Verkkokauppaan sovelletaan samoja sääntöjä kuin muuhunkin kontaktimateriaalikauppaan.

 

Aiheeseen liittyvää: