Asumisterveys

Asunnon ja muun oleskelutilan olosuhteet tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Terveydelliset vaatimukset koskevat mm. lämpötilaa, kosteutta, melua, ilmanvaihtoa ja mikrobeja. Rakennuksen omistajan tulee huolehtia rakennuksen kunnon säilyttämisestä siten, ettei tiloista aiheudu asukkaille terveydellistä haittaa. Asunnon käyttäjän ja haltijan tulee käyttää ja huoltaa rakennusta ja tiloja niin, ettei käytöstä ja toiminnoista aiheudu rakennuksen kunnon huononemista tai terveyshaitan syntymistä.
Lisätietoja rakennusten yleisistä rakennusvirheistä:

Tietoa taloista vuosikymmenittäin

Terveyshaittaepäily
Mikäli asukas epäilee asunnon aiheuttavan terveyshaittaa asukkaille, tulee ensimmäisenä ottaa yhteyttä isännöitsijään tai rakennuksen omistajaan. Haitan selvittämisessä voidaan kääntyä myös suoraan ulkopuolisen asiantuntijan puoleen (katso alempana). Mikäli rakennuksen omistaja ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin tai tehdyt toimenpiteet eivät terveyshaittaa poista, asukas voi ottaa yhteyttä terveysvalvontaan. Terveydensuojelulain mukaisen asunnontarkastuksen voi pyytää täyttämällä lomake-osiossa olevaa asunnontarkastuspyyntölomaketta. Pyynnön jälkeen terveysvalvonta ilmoittaa kaikille asianosaisille kirjeitse asian vireille tulosta. Terveystarkastaja ottaa erikseen yhteyttä ja sopii asukkaan kanssa tarkastusajankohdan, johon kaikilla asianosaisilla on oikeus osallistua. Tavoitteena on että asunnontarkastus tehdään kahden kuukauden sisällä asunnontarkastuspyynnöstä. Terveydensuojelulain mukainen asunnontarkastus ei ole asunnon kuntotarkastus, vaan tarkoituksena on arvioida esiintyykö terveyshaittaa aiheuttavia olosuhteita. Arvio tehdään pääasiassa aistinvaraisesti ja tarvittaessa perusmittauksien avulla. Terveystarkastaja ei ota näytteitä esim. mikrobitutkimuksia varten. Asunnontarkastuksesta laaditaan pöytäkirja, jossa esitetään mahdolliset jatkotutkimustarpeet. Mahdollisista terveyshaitan selvittämiseksi tehtävistä lisätutkimuksista vastaa kiinteistön omistaja, ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen.

Ulkopuolisten asiantuntijoiden käytöstä viranomaisvalvonnassa on säädetty terveydensuojelulain 49 §:ssä. Pääsääntönä voidaan pitää, että asumisterveyteen liittyviä tutkimuksia tekevällä tutkijalla on asumisterveysasetuksen 21 §:ssä säädetty pätevyys. Päteviä asiantuntijoita voi hakea VTT:n kautta. Homekoiratutkimuksen perusteella tehtyjä johtopäätöksiä ei voida käyttää viranomaisvalvonnassa.
Tutkimuslaboratorioiden vaatimuksista on säädetty terveydensuojelulain 49a §:ssä. Hyväksytyt testauslaboratoriot: Valvira

Radonmittaukset
Sisäilman radonpitoisuus mitataan radonmittauspurkeilla. Asunnoissa kattava arvio altistuksesta saadaan, kun mitataan kahdella radonmittauspurkilla asunnon eri huoneissa ja/tai kerroksissa. Mittausajaksi suositellaan kahta kuukautta marraskuun alun ja huhtikuun lopun välisenä aikana. Säteilyturvakeskuksen (STUK) sivuilta löytyvät radonmittauksia tekevät tahot. Terveysvalvonta ei suorita radonmittauksia.

Hyödyllisiä linkkejä: