Vaalit ja äänestäminen

Lohjan kaupungin Keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalityöryhmä kuntavaaleissa

•Keskusvaalilautakunnan sihteeri, hallintolakimies Mikko Kuosmanen, p.(019) 369 4349   mikko.kuosmanen@lohja.fi
•Hallintoasiantuntija Päivi Kesälä 044 369 1541 paivi.kesala@lohja.fi
•Suunnitteluavustaja Anna Palander-Kuukasjärvi 044 369 4493 anna.palander-kuukasjarvi@lohja.fi

Lohjan kaupungin asiakaspalvelu 044 369 4301 asiakaspalvelukeskus@lohja.fi

Lohjan kaupungin vaihde 019 3690

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset valtakunnalliset vaalit:
– eduskuntavaalit joka neljäs vuosi
– kuntavaalit joka neljäs vuosi
– tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi ja
– Euroopan parlamentin vaalit joka viides vuosi.

2021
KUNTAVAALIT

Lue Lohjan kaupungin ennakko- ja varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat, laitosäänestyspaikat, kotiäänestyksen ohjeet keskusvaalilautakunnan kuulutuksesta:
 kuulutus Kuntavaalit 2021 Lohjan kaupungissa

 Kuntavaalien siirtämisestä kesäkuun 13. päivään tehtiin poliittinen linjaus oikeusministerin ja eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden puoluesihteereiden kokouksessa 6.3.2021. Eduskunta päättää kuntavaalien siirrosta hallituksen esityksen pohjalta maaliskuun aikana.

Vaalien toimittamisen aikataulu hallituksen esityksessä ehdotetun mukaisesti:
äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
◾ ehdokasasettelun vahvistaminen: 14.5.2021
◾ äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
◾ kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
◾ ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
◾ ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
◾ vaalipäivä: 13.6.2021

◾ tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
Kaikkien Lohjalla ehdokkaina olleiden äänimäärät löytyvät oikeusministeriön tulospalvelusta:
https://tulospalvelu.vaalit.fi/KV-2021/fi/lasktila.html

◾ valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021

2023
EDUSKUNTAVAALIT
Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestysaika on kotimaassa 22.–28.3. ja ulkomailla 22.–25.3.2020.
Vaalipäivä on sunnuntai 2.4.2023.

2024
PRESIDENTINVAALI
Presidentinvaali 28.1.2024.

EUROPARLAMENTTIVAALIT
Vuoden 2024 europarlamenttivaalit toimitetaan kaikissa jäsenvaltioissa vaaliajanjaksolla 6.–9.6.2024. Suomessa vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Lisätietoja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi