Muijala

 

 

 

 

 

Muijalan teollisuusalue hyvien liikenneyhteyksien päässä Helsingin ja Turun suuntaan. Alueella on  yksi (AL) llike- ja toimistorakennusten tontti ja yksi (KLT) liike- ja teollisuusrakennusten tontti. Lisäksi kolme (T) teollisuus- ja varastorakennusten tonttia. Kunnallistekniikka on alueella pääosin valmiina. Puuttuvilta osin se rakennetaan valmiiksi tonttikysynnän mukaisesti.

 

Alue  kortteli  tontti  osoite   käyt.
tark.
 p-ala
teh.luku
rak.oik.
k-m² 
hinta
€/m² 
rak.velvote
%         k-m² 
Muijala I 405 1 Sorronrinne KLT 6298 0,40 2519 11,00 40       1008
Muijala 427 2 Muijalannumment. AL 4415 0,50 2208 22,00 40       883
Muijala I 403 3 Pianakuja T 8113 0,40 3245 11,00 20       649
Muijala I  404 2 Sorronrinne T 14685 0,40 5874 11,00 40       2350

Muijala 427-2

(AL) asunto-, llike- ja toimistorakennusten tontti

  

 

Muijala 405-1

(KLT) liike- ja teollisuusrakennusten tontti

  

 

Muijala 403-3

(T) teollisuus- ja varastorakennusten tontti. Kunnallistekniikka on alueella pääosin valmiina.
Puuttuvilta osin se rakennetaan valmiiksi tonttikysynnän mukaisesti.

  

 

Muijala 404-2

(T) teollisuus- ja varastorakennusten tontti. Kunnallistekniikka on alueella valmiina.