Asuminen ja ympäristö

Suosituimmat:

Kaupunkisuunnit­telu ja kaavoitus

Kaavoittaminen on maankäytön suunnittelua, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kunnat vastaavat yleis- ja asemakaavoituksesta. Lohjalla maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaiset yleis- ja asemakaavat laaditaan Lohjan kaupungin kaavoituksessa.

Kaavoitus etenee kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti. Ajankohtaisista kaavahankkeista julkaistaan vuosittain kaavoituskatsaus. Lohjan suunnittelua ohjaaviin strategioihin ja eri kaavatasojen tarkoituksiin voi tutustua kaavoituksen tasot -sivulla. Kaavoitusprosessin kulku ja osallistuminen ovat tarkemmin kuvattu täällä.

Kaavan vireille tulosta, kaava-aineistojen nähtävillä olosta sekä kaavan voimaan tulosta ilmoitetaan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, paikallislehdissä ja Lohjan kaupungin kaavoituksen verkkosivuilla.

Kirjallisen palautteen ja lausunnot vireillä olevista kaavoista voit lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi. Jos sinulla on kysymyksiä kaavan sisällöstä tai etenemisestä, voit ottaa suoraan yhteyttä vastaavaan kaavoittajaan. Yhteystiedot löydät kunkin kaavan sivulta.