Ulkomyynti ja yleisötilaisuuden järjestäminen

Elintarvikkeiden tilapäinen myynti tilaisuuksissa

Elintarvikkeiden ulkomyynnillä tarkoitetaan elintarvikkeen tarjoilua, myyntiä tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkotilassa. Yksityishenkilöiden ja järjestöjen ei tarvitse ilmoittaa vähäriskisestä tilapäisestä toiminnasta etukäteen. Vähäriskistä toimintaa on esimerkiksi elintarvikemyynti myyjäisissä, kahvitilaisuuksissa tai makkaranpaisto paikallisissa tapahtumissa. Vähäriskisenä elintarvikkeiden valmistuksena voidaan pitää esim. leipomista, voileipien koostamista, keitto- ja pataruokien valmistusta.

Vähäriskistä toimintaa koskevat elintarvikelain hygieniavaatimukset ja toimija on vastuussa valmistamiensa ja tarjoilemiensa tuotteiden elintarviketurvallisuudesta. Elintarvikkeita myytäessä ja tarjoiltaessa tulee huomioida säilytyslämpötilavaatimukset helposti pilaantuville elintarvikkeille. Myyjäisissä ja kahvitilaisuuksissa kannattaa suosia sellaisia tuotteita, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä kuten pullat, keksit, kuivakakut. Pakkaamattomina myytävät ja tarjoiltavat tuotteet on hyvä suojata esimerkiksi kakkukuvulla. Pakattuna myytävät tuotteet merkitään ainesosaluettelolla, valmistuspäivämäärällä ja valmistajan yhteystiedoilla.

Ilmoitus tulee kuitenkin tehdä 4 viikkoa ennen toiminnan aloittamista, mikäli toiminta ei ole vähäriskistä. Vähäriskistä toimintaa ei ole laajamittainen elintarvikkeiden käsittelyä vaativat tuotteet tai tuotteet joilla on erityisvaatimuksia käsittelyn tai valmistuksen suhteen, kuten esimerkiksi kalan graavaus.

Elintarvikehuoneistosta on tehtävä ilmoitus sen kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, jonka alueella elintarvikehuoneisto aiotaan ottaa käyttöön tai johon siitä on aiemmin ilmoitettu, kun kyseessä on toiminnan olennainen muuttaminen. Ilmoitus on tehtävä neljä (4) viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista.

Liikkuva ammattimainen toiminta

Liikkuvan elintarvikehuoneiston käyttöönotosta tehdään ilmoitus yhden kerran sen valvontayksikön viranomaiselle, jonka alueella toiminta aloitetaan. Tämän jälkeen toimija kuuluu ko. valvontayksikön säännöllisen valvonnan piiriin.

Liikkuvan elintarvikehuoneiston tulee aina lisäksi tiedottaa ulkopaikkakunnan (= muu kuin aloituspaikkakunta) elintarvikevalvontaviranomaiselle saapumisestaan. Tiedote tulee olla viranomaisilla vähintään neljä vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen jättäjään otetaan yhteyttä vain, jos ilmoituksessa on lisäselvitystä kaipaavia kohtia. Erillistä päätöstä tiedottamisen johdosta ei tehdä. Liikkuvaan myyntipisteeseen saatetaan tehdä tarkastuskäynti varsinkin, jos myynti tapahtuu suuren yleisötilaisuuden yhteydessä.

YLEISÖTILAISUUS

Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee tehdä lista tilaisuuteen tulevista elintarviketoimijoista. Järjestäjä toimittaa listan valvontaviranomaiselle. Tilaisuuden järjestäjän tulee huomioida, että suuressa yleisötilaisuudessa on talousveden saanti järjestetty hygieenisesti, jätevedet ja jätteet käsitellään asianmukaisesti ja tilaisuuteen on varattu riittävä määrä yleisökäymälöitä sekä erilliset käymälät elintarvikkeita käsittelevälle henkilöstölle.

Yleisötilaisuudessa tulee huomioida elintarvikehygienia. Mikäli tilaisuudessa on esim. elintarvikkeiden myyjiä, joilla on kylmäsäilytystä vaativia elintarvikkeita, tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia sähkön saannista. Jos tilaisuudessa käsitellään pakkaamattomia elintarvikkeita, tilaisuuden järjestäjän tulee huomioida, että myyntipisteiden alusta on suojattu pöly- yms. haitoilta. Suoja voi olla esimerkiksi valmiiksi asfaltoitu tai betoninen alusta, puupohja tai suojamuovi. Elintarviketoimijoille on järjestettävä astioiden ja työvälineiden pesupaikka

 

Aiheeseen liittyvää: