Energiaomavarainen maaseutu -hanke tunnisti vähäpäästöisiä ja omavaraisia energiaratkaisuja

Energiaomavarainen maaseutu -hanke selvitti vaihtoehtoja energiaomavaraisiin lämmitysratkaisuihin Lohjan maaseudulla ja kyläyhteisöissä.

Kasvihuonekaasujen vähentäminen on tärkeä tavoite hiilineutraaliutta tavoittelevaan HINKU-verkostoon liittyneelle Lohjan kaupungille. Uusiutuvaan energiaan siirtyminen kotien ja muiden kiinteistöjen lämmityksessä on merkittävä keino vähentää päästöjä. Haastavassa kansainvälisessä energiatilanteessa myös energiaomavaraisuuden merkitys kasvaa entistäkin tärkeämmäksi. Kaupunki haluaa näiden syiden vuoksi kannustaa energiaomavaraisuuteen ja tarjota tietoa energiaomavaraisista lämmitysmuodoista Lohjan alueen erityispiirteet huomioiden.

Lohjan kaupunki osallistui vuonna 2019 käynnistyneeseen Energiaomavarainen maaseutu -hankkeeseen, jonka rahoitti Salon, Lohjan, Karkkilan ja Vihdin alueita kehittävä Ykkösakseli-yhdistys. Hankkeen toteutti kestävän yhteiskunnan asiantuntijaorganisaatio Ramboll Finland Oy. Hanke alkoi 1.9.2019 ja se päättyi 31.12.2022

Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella uusiutuvien energiaratkaisujen potentiaalia ja resursseja Lohjan alueella sekä selvittää kiinteistökohtaisia ja keskitettyjä ratkaisuja Lohjan maaseudun ja kyläyhteisöjen energiatehokkuuteen ja energiaomavaraisuuteen. Selvitys keskittyi erityisesti lämmöntuotannon ratkaisuihin, sillä sähköä on helppoa ostaa ulkopuoliselta tarjoajalta. Jonkin verran tarkasteltiin kuitenkin myös hajautettuja sähköntuotantoratkaisuja kattamaan lämmityksen sähkötarvetta.

Selvityksessä huomioitiin Lohjan alueen erityispiirteet, kuten laajan pohjavesialueen tuomat vaikutukset energiavaihtoehtoihin. Esimerkkien avulla tutustuttiin tarkemmin mm. öljylämmityksen korvaamiseen muilla vaihtoehdoilla sekä pelkän sähkölämmityksen vaihtamiseen hybridimalleihin. Selvitys avaa eri lämmitysvaihtoehtojen teknisiä ominaisuuksia sekä niiden kustannuksia ja päästövaikutuksia.

Selvityksen perusteella kävi ilmi, että energiaomavaraisten ratkaisujen toteuttamisessa alueellisella ja kylien välisellä yhteistyöllä on keskeinen rooli. Standardinomaista, kaikille soveltuvaa energiaomavaraisuusratkaisua ei ole, vaan lämmöntuotantoratkaisut Lohjan kyläkeskuksiin ja maaseudulle ovat aina tapauskohtaisia. Kyläkeskuksien eroavaisuuksien (mm. sijainti, maaperä ja olemassa oleva infrastruktuuri) vuoksi ratkaisut poikkeavat toisistaan paljonkin. Vähäpäästöisiä, tehokkaita vaihtoehtoja lämmityksen energiaomavaraisuuteen on kuitenkin monia.

Hankkeen lopputuloksena syntyi energiaomavaraisuusraportti, joka sisältää tietokortit eri lämmitysvaihtoehdoista sekä laskuri, jonka avulla voi laskea oman kodin lämmitysmuodon vaihtamisen kustannuksia ja päästövaikutuksia. Selvityksessä esitellään esim. erilaisia lämpöpumppuja, aurinkoenergiaa sekä pienbiolämpölaitoksia. Alla olevista linkeistä pääsee tutustumaan raporttiin ja vaihtoehtoisten lämmitysratkaisujen esimerkkikortteihin sekä laskuriin. Lue myös lisää energiamuodon päivittämiseen myönnettävästä energia-avustuksesta (linkki alla).

Linkki energiaomavaraisuusselvitykseen

Linkki lämmitysmuodon päivittämisen laskuriin

Linkki Energian tuotannon vaihtoehtojen selvitys yhtiömuodoittain

Linkki ARA:n energia-avustuksen sivuille (ulkoinen linkki)

Linkki Energiaomavarainen maaseutu -hankkeen esittelyvideoon. Esittelijänä Jukka Jalovaara, Ramboll Finland Oy, 30.11.2022.

 

Aiheeseen liittyvää: