Omakotitontit

Kaupunki myy ja vuokraa pientalotontteja omatoimiseen rakentamiseen pääsääntöisesti jatkuvan haun perusteella. Se tarkoittaa, että heti löydettyäsi aikomallesi rakennukselle sopivan tontin voit jättää siitä hakemuksen – osto tai vuokraus. Tontti on silloin varattu sinulle. Lohjan kaupunki tekee viipymättä hakemuksesi mukaisen päätöksen, joskus jopa samana päivänä. Päätöksen valmistumisen jälkeen voit jo tehdä maaperätutkimuksen ja alkaa alustavasti neuvotella Lohjan kaupungin rakennusvalvonnan kanssa rakennusluvasta.

Joskus, kun ennakkokysyntä jonkin alueen tontteihin on suuri, haku järjestetään määräaikaisena. Hakemuksia otetaan vastaan määräajan puitteissa ja lopuksi tonttien saajat arvotaan. Myynti/vuokrauspäätös tehdään arvontatuloksen perusteella.

Tontteja varattaessa kaupunki perii 1000 euron varausmaksu. Maksu hyvitetään myöhemmin kauppahinnassa tai vuokrassa. Jos tontti osoittautuu maaperätutkimuksessa rakennushankkeellesi sopimattomaksi kaupunki palauttaa varausmaksun tai se voidaan siirtää toiseen, paremmin soveltuvaan kaupungin tonttiin.

Kaikkien EU- ja ETA -maiden ulkopuolisten tontinostajien tulee hakea lupa maanhankintaan puolustusministeriöltä. Ostajan on haettava lupa ja esitettävä päätös kaupungille ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Luvanvaraisuus perustuu lakiin eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta.

Tontit ovat Lohjalla edullisia

 • Gunnarla 56 €/m²
 • Immula 46- 49 €/m²
 • Routio 40 – 52 €/m²
 • Maksjoki  30-35 €/m²
 • Sammatti 13 – 15 €/m²
 • Virkkala 35 €/m²
 • Karjalohja 10 €/m²
 • Nummi 12-16 €/m²
 • Pusula 9,50-15,70 €/m².

Katso myös HAJA-ASUTUSALUEEN RAKENNUSPAIKKOJA

OMAKOTITONTTIEN VARAUS- JA LUOVUTUSEHDOT 1.9.2017 ALKAEN

Sitovan tonttijaon alueilla toimitettavan tontin lohkomisen kulujen katteeksi, myös vuokratontin, peritään  lohkomismaksu, joka on

 • 1205 €, kun tontin koko on 2000 m² tai pienempi,
 • 1480 €, kun tontin koko on 2001 m² – 5000m² ja
 • 1630 € yli 5000 m² kokoisilla tonteilla.

Kun tontin lohkominen johtuu tontinosan liittämisestä asemakaavanmuutoksella yleiseen alueeseen, peritään 25 % lohkomismaksusta.

Saman omistajan, samassa korttelissa olevan kolmen tai useamman AO-tontin lohkomisesta alennetaan maksua 10 %

Ohjeellisen tonttijaon alueilla perittävä lohkomismaksu on

 • 1380 €, kun tontin koko on 2000 m² tai pienempi,
 • 1673 €, kun tontin koko on 2001 m² – 5000m² ja
 • 1830 € yli 5000 m² kokoisilla tonteilla.

Saman omistajan, samassa korttelissa olevien kolmen tai useamman kiinteistön lohkomisesta alennetaan maksua 10%.

Jos määräala liitetään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön maksu määräytyy määräalan pinta-alan mukaan.

Kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeiden soveltamisesta antaa tietoja rakennusvalvonta.
Rakennusten sijoittamiseen tontille, rakentamistapaohjeisiin, kattomuotoihin, kerroslukuihin, julkisivumateriaaleihin, korkoihin yms. rakennuslupaan liittyvät tiedustelut rakennusvalvonnan lupainsinöörit, katso: rakennusvalvonnan yhteystiedot ja palveluajat

Kunnallistekniikan liittymismaksut pientaloille (AO) asemakaava-alueella ovat:

 • vesi                                10,03 €/ rakennusoikeus m²
 • viemäri                            12,73 €/ rakennusoikeus m²
 • sadevesi                          1,01 €/ tontti m².

Asemakaava-alueen ulkopuolella olevien rakennuspaikkojen vastaavat maksut ovat:

 • vesi                                10,03 €/ rakennusoikeus m²
 • viemäri                            12,48 €/ rakennusoikeus m²
 • sadevesi                          1,01 €/ tontti m².

Lisätietoja liittymistä ja maksuista saa:

 • Vesi – kaupungin vesilaitokselta puh. 040 188 6003.
 • Sähkö – Caruna, caruna.fi/sähköliittymä, puh. 0200 23222,
 • Puhelin ja kaapelitelevisio – DNA Palvelut Länsi-Uusimaa 019 3147 369,
 • Valokuitu – Lohjan Kuituanet / 0800 304000
 • Maakaasu –  Gasum Paikallisjakelu Oy:stä, 0800 122 722.

Hakemusten jättöaika on aina

Katso ohje tonttihakemuksen tekemisestä

Jätä hakemus

Lisätietoja:
tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari puh. 044 369 4460 (asuntotontit)
kiinteistökoordinaattori Antti Weiland puh. 044 369 4403 (asuntotontit)

Wärtsilän Gunnarlan tonteista lisätietoja www.gunnarlantontit.fi