VÄLKE-hanke

Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (VÄLKE) -hanke toteutettiin Novagon luotsaamana Länsi-Uudenmaan alueella vuosina 2015–2017.
Hankkeen esittely

Keväällä 2015 käynnistyi yli kaksivuotinen VÄLKE-hanke (Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille), jonka päätoteuttajana toimi Suomen ympäristökeskus. Länsi-Uudenmaan kuntien omistama Novago Yrityskehitys Oy vastasi hankkeen toteutuksesta Länsi-Uudellamaalla Lohjalla, Raaseporissa, Hangossa, Siuntiossa ja Inkoossa. Hankkeen päärahoittajana toimi Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeessa testattiin ja kehitettiin Hinku-hankkeessa kertyneiden kokemusten pohjalta menettelytapoja ja toimintamalleja, joilla voitaisiin tukea pk-yrityksiä, kuntia, seurakuntia, maatiloja ja taloyhtiöitä ottamaan käyttöön uusitutuvaa energiaa ja cleantech-ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Ratkaisukortit

Välke-hankkeen aikana käynnistettiin Lohjallakin useita uusiutuvaan energiaan ja energiatehokkuuteen liittyviä hankintoja. Alla olevat ratkaisukortit esittelevät joitakin Lohjalla toteutuneita toimenpiteitä.

Valon Kone Oy

Autotalo Lohja Oy

Lohjan Biolämpö Oy

Lohjan Liikuntakeskus Oy

 

Aiheeseen liittyvää: