L90 Paloniemi 1b asemakaava


Alue sijoittuu Lohjanjärven rantaan ja itä-länsi-suunnassa Paloniemen keskiosaan, käsittäen mm. Hirmuholman, Paloniemen uimarannan ja sitä ympäröivät alueet sekä Kuoppanokan mäkeä. Paloniemi Ib (L90) on alue, joka jätettiin kaavaprosessin hyväksymisvaiheessa ulkopuolelle sittemmin voimaan tulleesta Paloniemi I (L50) asemakaavasta. Paloniemi Ib-asemakaavan aluetta koskeva asemakaavaehdotus (L50) Paloniemi I asemakaavaan sisältyen oli julkisesti nähtävillä loppuvuodesta 2018 ja alkuvuodesta 2019. Kaava-alue on pääosin kaupungin omistuksessa, aluetta koskee suunnitteluvaraus. Asemakaavan päätavoitteena on mm. kehittää aluetta suunnitteluvarauksen mukaisesti ympärivuotiseen loma- ja matkailukeskuskäyttöön.

Kaavoitusohjelma

Kaavoitusarkkitehti: Iiris Koivula | iiris.koivula(at)lohja.fi | p. 0500-954 923


Selvitykset

Paloniemi2-muinaisjäännöksen kartoitus 2019. Mikroliitti Oy.