Aumausilmoitus

Aumasta eli lannan patteroinnista maakuoppaan pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.


Kuivalannan ja pakkaamattomien orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista aumassa, kompostin jälkikypsytyksestä aumassa ja kuivalannan varastoinnista aumassa poikkeustilanteessa tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka tarvittaessa suorittaa tarkastuksen.

Ilmoituksen lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden varastoinnista tekee niiden vastaanottaja. Ilmoituksen lannan varastoinnista poikkeustilanteessa ja kompostin jälkikypsytyksestä tekee se toiminnanharjoittaja, jonka eläintilalla lanta syntyy.

Ilmoitus tehdään kirjallisesti oheisella tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan perusteellisesti täytettynä Lohjan ympäristönsuojeluun postitse (PL 71, 08101 LOHJA) tai sähköpostilla (ymparistonsuojelu@lohja.fi).

Aumaus

Auma on peltoon kaivettu pitkulainen kuoppa, jonne patteroidaan eli sijoitetaan lantaa, muita orgaanisia lannoitteita tai jälkikypsytettävää kompostia odottamaan ainesten myöhempää levitystä pellolle. Aumasta pitää tehdä etukäteen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaisille.

Aumauksesta ja siihen liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta (ns. nitraattiasetuksessa, 1250/2014).

Aumavarastointi on kiellettyä pohjavesialueella ja tulvalle alttiilla alueella. Auma on sijoitettava kantavalle peltoalueelle ja kaltevalla pellolla mahdollisimman ylös. Auman pitää sijaita vähintään 100 metrin päässä vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta ja vähintään viiden metrin päässä ojasta.

Auman pohjalle on levitettävä 20 senttimetrin nestettä sitova kerros, ja auma on peitettävä tiiviillä peitteellä. Lumi pitää poistaa paikalta ennen auman kaivamista. Aumaan varastoitu aines on levitettävä viimeistään vuoden kuluttua. Samaan paikkaan saa sijoittaa uuden auman kaksi vuotta myöhemmin.

Lisätiedot

ympäristösuunnittelija
Anu Luoto
anu.luoto(a)lohja.fi
Puh. 044 374 4467

 

Aiheeseen liittyvää: