Organisaatio

Kaupungin organisaatio jakautuu Elinvoima- ja Hyvinvointi-toimialoihin sekä konsernipalveluiden erilliseen tulosalueeseen. (Kv 16.6.2021/ 94 §). Hyvinvointi-toimiala vastaa mm. päivähoidosta, kouluista, terveyspalveluista, sosiaalipalveluista ja ikääntyneiden palveluista. Elinvoima-toimiala vastaa mm. kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, tiloista, liikenneväylistä, rakentamisesta, matkailusta, teatterista ja opistoista. Konsernipalveluihin kuuluvat kaikki tulosalueen päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat tulosyksiköt sekä niiden henkilöstö.

Hallintosäännön mukainen organisaatiokaavio 1.8.2021 alkaen

Lohjan kaupungin hallintosääntö alk. 1.1.2023

 

HYVINVOINTI-TOIMIALA

Vt. hyvinvointijohtaja, Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

 

ELINVOIMA-TOIMIALA

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Toimiala jakautuu kolmeen tulosalueeseen:

Tekninen toimi
avoin

Kaupunkisuunnittelu
Vt. maankäyttöjohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi

KONSERNIPALVELUT

Kaupunginjohtaja Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi
Konsernipalvelut jakautuu neljään tulosyksikköön:
1) talouspalvelut
2) henkilöstöpalvelut
3) hallintopalvelut
4) ICT-palvelut.