Organisaatio

Lohjan kaupungin viranhaltijaorganisaatio on uudistettu 1.1.2017 alkaen. Organisaatio jakautuu kahteen toimialaan; hyvinvointi-toimiala ja elinvoima-toimiala. Hyvinvointi-toimiala vastaa mm. päivähoidosta, kouluista, terveyspalveluista, sosiaalipalveluista ja ikääntyneiden palveluista. Elinvoima-toimiala vastaa mm. kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, tiloista, liikenneväylistä, rakentamisesta, matkailusta, teatterista ja opistoista.

Lohjan kaupungin organisaatiokaavio

Lohjan kaupungin hallintosääntö

 

HYVINVOINTI-TOIMIALA

Toimialajohtaja: vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Toimiala jakautuu kolmeen palvelualueeseen:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue

Työikäisten palvelualue

Ikääntyneiden palvelualue

 

ELINVOIMA-TOIMIALA

Toimialajohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen:

Konsernihallinto-tulosalue

Henkilöstöjohtaja, konsernihallinnon johtaja Sara Rautiainen
sara.rautiainen@lohja.fi

Palvelutuotanto-tulosalue

Palvelutuotantojohtaja Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi

Kaupunkikehitys-tulosalue

Kaupunkikehitysjohtaja Tapio Ruutiainen
tapio.ruutiainen@lohja.fi

Kaupunkisisällöt-tulosalue

Kaupunkisisältöjohtaja Eero Ahtela
eero.ahtela@lohja.fi