Organisaatio

Kaupungin organisaatio jakautuu Elinvoima- ja Hyvinvointi-toimialoihin sekä konsernipalveluiden erilliseen tulosalueeseen. (Kv 16.6.2021/ 94 §). Hyvinvointi-toimiala vastaa mm. päivähoidosta, kouluista, terveyspalveluista, sosiaalipalveluista ja ikääntyneiden palveluista. Elinvoima-toimiala vastaa mm. kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, tiloista, liikenneväylistä, rakentamisesta, matkailusta, teatterista ja opistoista. Konsernipalveluihin kuuluvat kaikki tulosalueen päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat tulosyksiköt sekä niiden henkilöstö.

Hallintosäännön mukainen organisaatiokaavio 1.8.2021 alkaen

Lohjan kaupungin hallintosääntö

 

HYVINVOINTI-TOIMIALA

Vt. hyvinvointijohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Toimiala jakautuu kolmeen tulosalueeseen:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Työikäisten palvelut
Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Ikääntyneiden palvelut
Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

 

ELINVOIMA-TOIMIALA

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Toimiala jakautuu kolmeen tulosalueeseen:

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi

Kaupunkisuunnittelu
Vt. maankäyttöjohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi

KONSERNIPALVELUT

Kaupunginjohtaja Jarkko Härmälä
jarkko.harmala@lohja.fi
Konsernipalvelut jakautuu neljään tulosyksikköön:
1) talouspalvelut
2) henkilöstöpalvelut
3) hallintopalvelut
4) ICT-palvelut.