Organisaatio

Lohjan kaupungin viranhaltijaorganisaatio on uudistettu 1.1.2017 alkaen. Organisaatio jakautuu kahteen toimialaan; hyvinvointi-toimiala ja elinvoima-toimiala. Hyvinvointi-toimiala vastaa mm. päivähoidosta, kouluista, terveyspalveluista, sosiaalipalveluista ja ikääntyneiden palveluista. Elinvoima-toimiala vastaa mm. kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, tiloista, liikenneväylistä, rakentamisesta, matkailusta, teatterista ja opistoista.

Lohjan kaupungin organisaatiokaavio

Lohjan kaupungin hallintosääntö

 

HYVINVOINTI-TOIMIALA

Toimialajohtaja: vt. hyvinvointijohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Toimiala jakautuu kolmeen palvelualueeseen:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue
Palvelualuejohtaja Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Työikäisten palvelualue
Palvelualuejohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Ikääntyneiden palvelualue
Palvelualuejohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

 

ELINVOIMA-TOIMIALA

Toimialajohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Toimiala jakautuu neljään tulosalueeseen:

Konsernihallinto-tulosalue
vt.konsernihallinnon johtaja Henri Partanen
henri.partanen@lohja.fi

Palvelutuotanto-tulosalue
Palvelutuotantojohtaja Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi

Kaupunkikehitys-tulosalue
Kaupunkikehitysjohtaja Tapio Ruutiainen
tapio.ruutiainen@lohja.fi

Kaupunkisisällöt-tulosalue
Kaupunkisisältöjohtaja Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi