Organisaatio

Kaupungin organisaatio jakautuu Kaupunkirakenne- ja Sivistys-toimialoihin sekä konsernipalveluiden erilliseen tulosalueeseen. Sivistys-toimiala vastaa mm. päivähoidosta, kouluista, teatterista, orkesterista ja opistoista. Kaupunkirakenne-toimiala vastaa mm. kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, tiloista, liikenneväylistä, rakentamisesta, matkailusta. Konsernipalveluihin kuuluvat kaikki tulosalueen päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat tulosyksiköt sekä niiden henkilöstö.

Lohjan kaupungin organisaatiokaavio

Lohjan kaupungin hallintosääntö

Sivistys-toimiala

Sivistysjohtaja, Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Toimiala jakautuu kahteen tulosalueeseen:

Kasvu ja oppiminen
Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aika
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi

Kaupunkirakenne-toimiala

Kaupunkirakennejohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Toimiala jakautuu kahteen tulosalueeseen:

Tekninen toimi
Tekninen johtaja Markus Moisio
markus.moisio@lohja.fi

Kaupunkikehitys
kaupunkikehitysjohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Konsernipalvelut

Kaupunginjohtaja Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi

Konsernipalvelut jakautuu neljään tulosyksikköön:

  1. talouspalvelut
  2. henkilöstöpalvelut
  3. hallintopalvelut
  4. tietohallinto- ja kehittämispalvelut
 

Aiheeseen liittyvää: