Organisaatio

Kaupungin organisaatio jakautuu Elinvoima- ja Hyvinvointi-toimialoihin sekä konsernipalveluiden erilliseen tulosalueeseen. (Kv 16.6.2021/ 94 §). Hyvinvointi-toimiala vastaa mm. päivähoidosta, kouluista, terveyspalveluista, sosiaalipalveluista ja ikääntyneiden palveluista. Elinvoima-toimiala vastaa mm. kaavoituksesta, rakennusvalvonnasta, tiloista, liikenneväylistä, rakentamisesta, matkailusta, teatterista ja opistoista. Konsernipalveluihin kuuluvat kaikki tulosalueen päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa hoitavat sekä palveluja antavat tulosyksiköt sekä niiden henkilöstö.

Hallintosäännön 1.8.2021 mukainen organisaatiokaavio

Lohjan kaupungin hallintosääntö

 

HYVINVOINTI-TOIMIALA

Vt. hyvinvointijohtaja, sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Toimiala jakautuu kolmeen tulosalueeseen:

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
Sivistysjohtaja Juha-Pekka Lehmus
juha-pekka.lehmus@lohja.fi

Työikäisten palvelut
Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

Ikääntyneiden palvelut
Sosiaali- ja terveysjohtaja Tuula Suominen
tuula.m.suominen@lohja.fi

 

ELINVOIMA-TOIMIALA

Elinvoimajohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Toimiala jakautuu kolmeen tulosalueeseen:

Tekninen toimi
Vs. tekninen johtaja Seppo Lötjönen
seppo.lotjonen@lohja.fi

Kaupunkisuunnittelu
Vt. maankäyttöjohtaja Pekka Puistosalo
pekka.puistosalo@lohja.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Lonkainen
merja.lonkainen@lohja.fi

KONSERNIPALVELUT

Vt. kaupunginjohtaja Pasi Perämäki
pasi.peramaki@lohja.fi
Konsernipalvelut jakautuu neljään tulosyksikköön:
1) talouspalvelut
2) henkilöstöpalvelut
3) hallintopalvelut
4) ICT-palvelut.