Turvallisuus

Kävelykatu, keskusta

Lohjan kaupunki kehittää ja ylläpitää turvallisuusasioita yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa, joihin kuuluvat mm. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja poliisi, Lohjan seurakunta sekä alueen yritykset ja järjestöt.

Kaupungin kokonaisvarautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin muodostuu kaupungin yleisestä valmiussuunnitelmasta, kaupungin eri toimintayksiköiden valmiussuunnitelmista sekä virastojen ja laitosten pelastussuunnitelmista. Suunnitelmaa täydentävät yhteistyöviranomaisten valmiussuunnitelmat, sekä niiden yritysten valmiussuunnitelmat, joiden toiminta perushuollon, teollisuustuotannon, energiahuollon ja infrastruktuurin alueilla ovat kaupungin toimintojen kannalta välttämättömiä.

Yleisellä valmiussuunnitelmalla luodaan toimintaedellytykset kaupungin poikkeusolojen johtoryhmälle ja muulle kaupungin väestönsuojeluorganisaatiolle. Samoja toimintatapoja sovelletaan myös normaalioloissa, mikäli jokin poikkeuksellinen asia uhkaa kaupungin toimintoja tai heikentää asukkaiden turvallisuutta tai terveyttä.

Lohjan kaupungin ensimmäisenä valmiuspäällikkönä toimii tekninen johtaja Markus Moisio, markus.moisio@lohja.fi ja toisena tilapäällikkö Matti Peltonen, matti.peltonen@lohja.fi.


Väestönsuojaus

Väestönsuojia Lohjalla on yli 300 kappaletta, joista 48 kpl on Lohjan kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Kaikki väestönsuojat sijaitsevat kiinteistöjen yhteydessä. Suojat on rakennettu kyseistä rakennusta tai rakennusryhmää varten rakennuksessa pysyvästi asuville ja työskenteleville henkilöille. Yleisiä väestönsuojia ei kaupungissa ole. Pientalojen osalta suojautumiskeinoina ovat sisälle suojautuminen ja tilapäissuojan rakentaminen esimerkiksi kellaritiloihin. Vaaran uhatessa viranomaiset varoittavat väestöä ja kehottavat tilanteen vaatiessa siirtymään suojatilaan. Sisäasiainministeriö huolehtii siirtymisen yleisjohdosta.

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen sivuilta löydät tietoja väestönsuojelusta.

Kysymyksiä ja vastauksia väestönsuojista

Länsi-Uudenmaan poliisi

Varautumissuositus kotitalouksille

Pelastustoimi.fi: Älä ole huolissasi, jos et kuullut väestöhälyttimen ääntä

Pelastustoimi.fi: Tietoa väestönsuojista

Pelastustoimi.fi: Varautuminen


Ajankohtaista

Ukrainan tilanteen vaikutuksista Suomeen

Valtioneuvoston ja Maahanmuuttoviraston verkkosivut, jonne päivittyy ajankohtaista tietoa Ukrainan tilanteesta:

Valtioneuvosto

Maahanmuuttovirasto

Maahanmuuttoviraston UKK / usein kysytyt kysymykset

Jos tilanne huolestuttaa älä jää yksin! – Keskusteluapua saat esimerkiksi Mieli ry:n kautta, valtakunnallinen Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää suomeksi 24/7 numerossa 09 2525 0111.

 

Aiheeseen liittyvää: