Exponering för coronavirus i Lojo i Mäntynummen yhtenäiskoulu

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad tar personligen kontakt med de utsatta personerna i dag. Totalt sätts mer än 20 personer i karantän.

Webbokning för influensavaccinationer öppnas måndag 19.10.2020

Webbokningen gäller för alla hälsostationer i Lojo

Återigen fall av exponering för coronavirus inom lagsporter i Lojo

Lojo stad har fått namnen på och kontaktuppgifterna för alla från lagledaren, men på grund av det stora antalet utsatta har man hunnit kontakta alla personligen idag.

Lojonyheter

Exponering för coronavirus i Lojo i Mäntynummen yhtenäiskoulu

Enheten för smittsamma sjukdomar i Lojo stad tar personligen kontakt med de utsatta personerna i dag. Totalt sätts mer än 20 personer i karantän.

Exponering för coronavirus i några klasser i Ojamon koulu och Ojaniitun koulu i Lojo

Familjerna till de exponerade och skolans personal informeras om saken och ges ytterligare anvisningar via Wilma. Annars fortsätter verksamheten i skolorna normalt som närundervisning.

Återigen fall av exponering för coronavirus inom lagsporter i Lojo

Lojo stad har fått namnen på och kontaktuppgifterna för alla från lagledaren, men på grund av det stora antalet utsatta har man hunnit kontakta alla personligen idag.

Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 26.10

Under den senaste veckan (vecka 43) har tolv nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Antalet fall av coronasmitta för … Read more

Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 19.10

Nu kan man boka coronatest också för ett barn under 16 år via Coronaguiden.

Rekommendation för att förebygga coronavirussmitta i hobbyverksamhet

I Nyland är coronavirusepidemin i en accelerationsfas och en del av området riskerar att övergå till fasen för allmän smittspridning. Situationen kan förändras mycket snabbt.

Webbokning för influensavaccinationer öppnas måndag 19.10.2020

Webbokningen gäller för alla hälsostationer i Lojo

Coronasituationen i Lojo – veckoöversikt över smittläget och aktuella frågor 12.10

Under den senaste veckan (vecka 41) har sex nya fall av coronasmitta konstaterats i Lojo. Alla exponerade har nåtts och … Read more

Så här informerar Lojo stad om corona

Lojo stad informerar om coronasituationen via flera kanaler. Staden publicerar från och med 12.10 varje måndag en översikt över coronasituationen i Lojo. I översikten ges information om coronasmittläget i Lojo samt om andra aktuella frågor.

See more articles

No blog posts found.

Social media

Kommande evenemang

Tytyrin elämyskaivoksen yleisö- ja privaattikierrokset

Tytyrin Elämyskaivoksen kierros vie syvälle maan alle mainarien maailmaan, missä pimeys ja valo yhdistettynä maanalaiseen äänimaailmaan luo aivan uudenlai...

Read more >

Heikki Simpura- Leo Vuorinen: Luonnossa nähtyä ja koettua

Valokuvanäyttely. Kuvat ovat Lohjalta ja lähiseuduilta.Lohjan Pääkirjaston Galleriakäytävällä 01.- 30.10.2020.Avoinna kirjaston aukioloaikoina.Kuvaajat ...

Read more >