Meddelande om hur restriktionslättnaderna påverkar stadens tjänster

Sammanställning av de effekter restriktionslättnaderna har på stadens tjänster. Mer detaljerad information finns på tjänsternas egna sidor och i aktuella meddelanden.

Lojo stad har upphandlat reguljär trafik för att trygga förbindelserna under sommaren

Reguljär trafik till Routio, Sammatti, Karislojo, Virkby, Gerknäs och Lojo sjukhus börjar 1.6.2020.

Lojonyheter

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger har publicerats

Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger har publicerats Regionförvaltningsverkets anvisningar för restauranger innehåller information om exempelvis hur restaurangen ska instruera kunderna, antalet … Read more

Avvikande öppettider för Lojo stads enheter sommaren 2020

Avvikande öppettider för Lojo stads enheter sommaren 2020.    

Puun lehtiä sinistä taustaa vasten

Lojo stad har upphandlat reguljär trafik för att trygga förbindelserna under sommaren

Reguljär trafik till Routio, Sammatti, Karislojo, Virkby, Gerknäs och Lojo sjukhus börjar 1.6.2020.

sininen valotunneli

Effekter på vibrationerna av hastighetsbegränsningarna för den tunga tågtrafiken, uppföljningsenkät för invånarna

Enkäten är öppen till och med den 22 maj 2020.

Lapset laskee tehtäviä

Till vårdnadshavare till elever som behöver skoltransport

Skolorna återgår till närundervisning 14.5.2020 och samtidigt hävs också de begränsningsåtgärder som statsrådet har fastställt. För skoltransporternas del betyder detta … Read more

Barnatillsyningsmännen har inga telefontider under tiden 11.5.-22.5.2020

Barnatillsyningsmännen har inga telefontider under tiden 11.5-22.5.2020. Vid behov kan ni kontakta barnatillsyningsmannen per e-post etunimi.sukunimi@lohja.fi

Punkki iholla

Vaccinationer mot fästingburen hjärninflammation i Lojo

Det är fortfarande aktuellt att vaccinera sig mot fästingburen hjärninflammation i Lojo torts pandemisituationen

Lohjanjärven järvimaisema auringonlaskussa

Meddelande om hur restriktionslättnaderna påverkar stadens tjänster

Sammanställning av de effekter restriktionslättnaderna har på stadens tjänster. Mer detaljerad information finns på tjänsternas egna sidor och i aktuella meddelanden.

kaksi lasta katselee kiviä

Webbplatsen ”Yhdessä selviydytään” och Nylands distrikt inom Mannerheims Barnskyddsförbund erbjuder stöd till familjer under coronapandemin

Avgiftsfria tjänster erbjuds föräldrar till barn och unga i olika åldrar.

See more articles

No blog posts found.

Social media

Kommande evenemang

Lohjan Puistojumpat

Aurlahden rannan jumppatarjonnasta vastaa tänä kesänä Lohjan Liikuntakeskus, Liikunta- ja Hyvinvointikeskus Aplico ja StudioFlo. Varusteiksi kaikille tunnei...

Read more >

Tytyrin elämyskaivoksen yleisö- ja privaattikierrokset

Tytyrin Elämyskaivoksen kierros vie syvälle maan alle mainarien maailmaan, missä pimeys ja valo yhdistettynä maanalaiseen äänimaailmaan luo aivan uudenlai...

Read more >