Rakennusjärjestyksen uudistaminen

Rakennusjärjestys on rakentamislakia (RakL 751/2023), maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL 132/1999), 1.1.2025 alkaen alueidenkäyttölakia, maankäyttö- ja rakennusasetusta (MRA 895/1999) ja kunnan kaavoja täydentävä asiakirja. Sen tehtävänä on antaa paikallisista oloista johtuvia määräyksiä, jotka toimivat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen ohjeena alueella (RakL 17 §). Rakennusjärjestys osoittaa kaupungin tavoitteet ja vaatimukset rakentamiselle ja antaa muita sääntöjä täydentävää tietoa rakentajille ja suunnittelijoille.

Lohjan kaupunki on ryhtynyt uudistamaan rakennusjärjestystä. Uudistamisen tavoitteena on rakennusjärjestyksen ajantasaistaminen 1.1.2025 voimaantulevan rakentamislain mukaiseksi. Rakennusjärjestystä valmistellaan ennen rakentamislain voimaantuloa, joten osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslain säädösten mukaisesti 1.1.2025 asti. Uuden rakentamislain mukaisen rakennusjärjestyksen tulee olla voimassa 1.1.2027 mennessä (RakL 28 §).

Lohjan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistustyö on alkanut. Kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto on päättänyt 26.04.2024 asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville. Nähtävillä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kerrotaan uudistuksesta ja kuinka siihen voi osallistua ja vaikuttaa.

Linkki Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan

Linkki Nähtäville asettamiseen

Linkki Kuulutukseen

FÖRNYELSE AV BYGGNADSORDNINGEN
Programmet för deltagande och bedömning

Rakennusjärjetysluonnos on asetettu nähtäville.

Nähtävilläoloaikana luonnoksesta pyydetään lausuntoja eri tahoilta, ja myös kuntalaisilla, yrityksillä sekä yhdistyksillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä (muistutus) rakennusjärjestysluonnoksesta.

Linkki rakennusjärjestysluonnokseen

Linkki Kuulutukseen

Byggnadsording för Lojo Stad 2025 Utkastskede

 

Aiheeseen liittyvää: