L72 Hiidenlinna

Lohjan 22. kaupunginosan Routio, korttelin 667 sekä vesialueen asemakaavan muutos


Kaava-alue sijaitsee noin 3,5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta luoteeseen Roution kaupunginosassa Lohjanjärven pohjois-koillisrannalla, niin kutsutun Valon Koneen teollisuusalueella.
Kaavamuutoksen päätavoitteena on suunnitella alueelle nykyisen teollisen toiminnan sijaan ympärivuotiseen asumiskäyttöön tarkoitettuja asuintaloja. Tavoitteena on rakentaa korkeatasoinen, tiivis ja viihtyisä asuinalue.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätietoja: yleiskaavasuunnittelija Tiitus Kuisma | p. 044-3740148 | tiitus.kuisma(at)lohja.fi


Sivua päivitetään

Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti 27.2.2023 § 62 esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy nähtävillä olleesta 22. kaupunginosan Roution osaan korttelia 667 ja vesialueelle laaditun 16.2.2023 päivätyn L72 Hiidenlinnan asemakaavan muutosehdotuksen. Kaavaehdotus viedään kaupunginvaltuuston käsittelyyn, kunhan maankäyttösopimus on saanut lainvoiman.

L72 Kaavakartta 16.2.2023
L72 Kaavaselostus 16.2.2023
L72 Ehdotusvaiheessa saapuneet lausunnot
L72 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.2.2019


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 10.8.2020 § 217 hyväksyä 22. kaupunginosan Roution asemakaavamuutosehdotuksen L72 Hiidenlinna asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Asemakaavan muutos koskee kaupunginosan 22. Routio, korttelin 667 KLT-aluetta, RA-alueen osaa ja vesialueen osaa.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 9.9.-8.10.2020 kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavoitus ja kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L72 Kuulutus 9.9.2020
L72 Kaavakartta 16.6.2020
L72 Ehdotusvaiheen kaavaselostus, osat 4-5,16.6.2020
L72 Tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja mielipiteistä sekä niiden vastineet 16.6.2020
L72 Saapuneet lausunnot


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 14.2.2019 § 19 asettaa asemakaavamuutoksen L72 Hiidenlinna, 22. kaupunginosan Routio 14.2.2019 päivätyn valmisteluaineiston nähtäville.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Asemakaavamuutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 27.2.- 29.3.2019 kaupungin verkkosivulla lohja.fi ja kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua myös kaavaillassa 26.3.2019 klo 17.30-19.00  Pitkäniemen entisen paperitehtaan Telakorjaamoolla, Kotkantie 3, Lohja. Opastus pääportilta.

L72 Kuulutus 27.2.2019
L72 Kaavakartta 14.2.2019
L72 Kaavaselostus 14.2.2019
L72 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.2.2019
L72 Aloitusvaiheesta saapuneet lausunnot
L72 Luontoselvitys, 2018
L72 Meluselvitys, 2018
L72 Muinaisjäännösselvitys, 2018
L72 Rakennushistoriallinen tarkastelu, 2019
L72 Maaperän alustava pilaantuneisuusselvitys, 2005
L72 Havainnekuva


Aloitusvaihe

Kaavoitus päätti asettaa L72 Hiidenlinna, kaupunginosan 22. Routio, korttelin 667 sekä vesialueen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat nähtäville ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta. Asemakaavan muutoksen L72 Hiidenlinna aineisto pidetään nähtävillä 1.11.-30.11.2017.

Kaavan aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 15.11.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17:30-19:00

L72 Kuulutus 1.11.2017
L72 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.10.2017
L72 Suunnittelun lähtökohdat 17.10.2017


Selvitykset

L72 Luontoselvitys, 2018
L72 Meluselvitys, 2018
L72 Muinaisjäännösselvitys, 2018
L72 Maaperän alustava pilaantuneisuusselvitys, 2005

 

Aiheeseen liittyvää: