Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisaatio

Lohjalla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä. Poikkihallinnollisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) yhteistyön ohjauksesta ja operatiivisesta johtamisesta sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelmien ohjauksesta ja seurannasta vastaa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä.

Asiantuntijatasoisia hyte-työryhmiä on kaksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaryhmä vastaa poikkihallinnollisesta hyte-yhteistyöstä ja ehkäisevästä päihdetyöstä, alueellisesta hyte-yhteistyöstä sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelmien toteutumisedellytysten edistämisestä ja seurannasta. Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä vastaa lapsiystävällinen kunta -toiminnan koordinoinnista ja seurannasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä ja ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavana toimielimenä toimii Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto. Jaosto toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä tehtävissä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa ja toteuttaa kaupungin toimialojen välistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyötä .

Kaupungin keskeisistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijoista ja viranhaltijoista muodostuva ”Hyte-nyrkki” tekee yhteistyötä kaikkien edellä mainittujen työryhmien ja toimielimen lisäksi myös vaikuttamistoimielinten sekä Länsi-Uudenmaan Hyvinvointialueen hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen yhdyspintatyöryhmien kanssa.


Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnista Lohjan kaupungilla vastaa erityisasiantuntija Johanna Repola, johanna.repola@lohja.fi tai +358 40 6867 059.

Kaupunginhallituksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaoston puheenjohtajana toimii Markku Saarinen, markku.saarinen@lohja.fi tai +358 50 529 9841.

 

Aiheeseen liittyvää: