L87 Maksjoen kauppapuutarha

Lohjan 20. kaupunginosa Maksjoki, korttelin 133 sekä katualueen asemakaavan muutos

Suunnittelualue sijaitsee Hankoniementien (valtatie 25) varrella, noin 5 km etäisyydellä Lohjan keskustasta etelään ja 4 km etäisyydellä Virkkalan keskustasta pohjoiseen. Asemakaavamuutoksen tarkoitus oli tutkia alueelle lisärakennusoikeuden osoittamista, mikä mahdollistaisi uusien kasvihuoneiden rakentamisen nykyisten tilalle ja niiden lisäksi.


Voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 4.11.2019 § 334 hyväksynyt 24.10.2019 päivätyn Maksjoen kaupunginosa korttelin 133 osaa ja katualuetta koskevan L87 Maksjoen kauppapuutarhan asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon. Kaupunginhallituksen päätöksestä ei ole valitettu.Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 8.1.2020.

L87 Lainvoimaisuuskuulutus 8.1.2020
L87 Kaavakartta


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 4.11.2019 § 334 Maksjoen kaupunginosa korttelin 133 osaan ja katualueelle laaditun 24.10.2019 päivätyn L87 Maksjoen kauppapuutarhan asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvän tonttijaon.
Asemakaavamuutoksella muodostuu 20. kaupunginosa Maksjoki, osa korttelia 133 ja tontti 1.

L87 Kaavakartta 24.10.2019
L87 Kaavaselostus 24.10.2019
L87 Saapuneet lausunnot
L87 Yhteenveto lausunnoista ja ehdotus vastineista
L87 Tonttijakokartta 24.10.2019
L87 Havainnekuva


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 19.6.2019 § 95 hyväksyä Maksjoen kaupunginosan asemakaavamuutosehdotuksen L87 Maksjoen kauppapuutarhan ja tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 14.8.-12.9.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L87 Kuulutus 14.8.2019
L87 Kaavakartta 19.6.2019
L87 Kaavaselostus 19.6.2019
L87 Havainnekuva 19.6.2019
L87 Tonttijakokartta 19.6.2019
L87 Saapuneet lausunnot


Valmisteluvaihe

Suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 15.5.– 31.5.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4.  Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavoittaja on tavattavissa kaavan nähtävilläoloaikana torstaina 23.5 klo 15-17 kaupungintalo Monkolan sisääntulokerroksen Liiteri-tilassa, muina aikoina varmimmin erikseen sovittaessa.

L87 Kuulutus 15.5.2019
L87 Kaavakartta 15.5.2019
L87 Kaavaselostus

 

Aiheeseen liittyvää: