Ilmoitus lannan levityksestä poikkeus­tilanteessa

Nitraattiasetuksen mukaisesta lannan levittämisen kieltoajasta poikkeaminen edellyttää ilmoitusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.


Lannan levittämisen kieltoajasta poikkeamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun eli 31.10. mennessä.

Ilmoitus tehdään kirjallisesti oheisella tulostettavalla lomakkeella, joka toimitetaan perusteellisesti täytettynä Lohjan ympäristönsuojeluun postitse (PL 71, 08101 LOHJA) tai sähköpostilla (ymparistonsuojelu@lohja.fi).

Lannan levittämisen kieltoaika

Valtioneuvoston asetuksessa eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta kielletään lannan levittäminen pellolle marraskuun alusta maaliskuun loppuun eli 1.11. ja 31.3. välisenä aikana (ns. nitraattiasetus, 1250/2014, 10 § 2 momentti).

Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun eli 30.11. asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Lisätiedot


ympäristösuunnittelija
Anu Luoto
anu.luoto(a)lohja.fi
Puh. 044 374 4467

 

Aiheeseen liittyvää: