E18- solmukohtien maankäytön kehittäminen Lohjalla

Hankkeessa on muodostettu näkemys Lohjan E18-liittymäalueiden maankäytön nykytilanteesta, potentiaaleista, identiteetistä ja kehittämisestä. Laaditut suunnitelmat toimivat lähtökohtana alueiden jatkokehittämisessä ja markkinoinnissa.


Lohjan kaupungissa on vireillä Lohjan moottoritieliittymien potentiaalisten yritysalueiden maankäytön kehittämishanke, johon Uudenmaan liitto on myöntänyt maakunnan kehittämisrahaa. Hankkeeseen kuuluu selvitys E18 solmukohtien maankäytön kehittäminen Lohjalla. Selvityksen on laatinut Sito Oy Lohjan kaupungin ohjauksessa. Raportti on valmistunut aikataulun mukaisesti toukokuun lopussa 2015.

Ohjausryhmässä on ollut Lohjan kaupungin elinkeinotoimen, teknisen toimen, ympäristötoimen, kaavoituksen, kunnallistekniikan ja maapolitiikan edustus.

Selvityksen lähtökohdista ja tavoitteista järjestettiin seminaari 28.1.2015. Seminaariin osallistui kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, kaupunkisuunnittelulautakunnan ja ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäseniä sekä elinkeinoelämän edustajia. Hankkeessa on muodostettu näkemys Lohjan E18-liittymäalueiden maankäytön nykytilanteesta, potentiaaleista, identiteetistä ja kehittämisestä. Laaditut suunnitelmat toimivat lähtökohtana alueiden jatkokehittämisessä ja markkinoinnissa.

Lohjan alueella E18-väylän varrelle on mahdollista luoda kilpailukykyisiä liittymäalueita, joilla jokaisella on oma identiteetti ja toiminnallinen rooli. E18 Yrityslohja tarjoaa vaihtoehtoja monenlaiseen yritystoimintaan. Kokonaisuutena E18 Yrityslohja on älykäs, elävä ja vihreä.

Haarjärveä lukuun ottamatta alueiden toteuttaminen vaatii kynnysinvestointeja, kuten louhintaa, katu- ja kunnallistekniikan rakentamista sekä pohjavahvistuksia, Alueiden kehittäminen edellyttää kaupungilta myös aktiivista maapolitiikkaa. Lempolan asuinalue on ESA -radan asemaan tukeutuva tulevaisuuden varaus, joka edellyttää maakuntakaavan muuttamista. Alueen kynnysinvestoinnit ovat merkittävät.

E18 solmukohtien maankäytön kehittäminen Lohjalla loppuraportti valmistui 2.6.2015. Aiheesta järjestettiin seminaari 9.6 ja kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi sen tiedoksi. Seminaarissa esiteltiin loppuraportti ja Laurean osuus projektissa sekä pidettiin työpaja jatkotyön painotuksista.

E18- solmukohtien maankäytön kehittäminen Lohjalla -loppuraportti
Liite 1, Nykytilan kuvaus
Liite 2, Liittyminen laajempaan kontekstiin
Liite 3, Kauppa ja elinkeinot
Liite 4, 28.1.2015 Seminaarin yhteenveto
Liite 5, BREEAM Communities -arviointi

 

Aiheeseen liittyvää: