Yritys- ja työpysäköinti

Lohjalla toimiva yritys tai yhteisö voi tietyillä edellytyksillä lunastaa ajoneuvoonsa yritys- tai työpysäköintitunnuksen, joka oikeuttaa pysäköimään maksua suorittamatta Lohjan kaupungin ylläpitämillä maksullisilla pysäköintipaikoilla ja aikarajoitetuilla pysäköintipaikoilla aikarajoituksesta riippumatta. Yritys- tai työpysäköintitunnus ei kelpaa pysäköintiin yksityisalueilla.

Tunnuksen myöntämisen edellytykset

Yrityspysäköintitunnus voidaan myöntää yrityksen omistuksessa tai hallinnassa olevalle henkilö- tai pakettiautolle tai enintään 3500 kg:n painoiselle erikoisautolle. Yhteen tunnukseen voidaan merkitä enintään kahden ajoneuvon rekisterinumero. Tunnusta voidaan käyttää vain yhdessä ajoneuvossa kerrallaan.

Työpysäköintitunnus voidaan myöntää vain pakettiautolle, joka on yrityksen tai yhteisön omistuksessa tai hallinnassa ja jatkuvassa ja tosiasiallisessa käytössä. Vartiointitoiminnassa ja Lohjan kaupungin toiminnoissa käytettäville ajoneuvoille tunnus voidaan poikkeuksellisesti myöntää myös henkilöautoon. Lisäksi edellytetään, että

  • yrityksen tai yhteisön kotipaikka on Lohja ja ajoneuvo on välttämätön sen toimialaan kuuluvien toimeksiantojen suorittamiseen,
  • ajoneuvoa käytetään työssä tarvittavien työkalujen, tarvikkeiden tai tavaroiden kuljettamiseen tai työn suorittamiseen,
  • yrityksen tai yhteisön toimialana on kiinteistön hoito ja huolto, vartiointitoiminta, kiinteistöön, sen laitteisiin tai koneisiin kohdistuva asennus- , huolto- tai korjaustyö.

Yhteen työpysäköintitunnukseen voidaan merkitä vain yhden auton rekisterinumero ja tunnusta voi käyttää vain siihen merkityssä ajoneuvossa. Tunnusta saa käyttää vain yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvaa työtehtävää suoritettaessa, sen käyttö muuhun tarkoitukseen on kielletty.

Tunnuksen hakeminen

Yritys- tai työpysäköintitunnuksen hakijan on esitettävä todistus siitä, että yritys toimii Lohjalla. Hakemukseen tulee liittää kopiot ajoneuvon rekisteriotteesta ja kaupparekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta (enintään kolme kuukautta vanhoja). Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Tunnusta haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemus liitteineen toimitetaan pysäköinninvalvontaan.

Yrityspysäköintihakemus

Työpysäköintihakemus

Tunnuksen käyttäminen

Yritys- tai työpysäköintitunnus on pysäköitäessä asetettava näkyvään paikkaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnuksen etupuolen teksti on vaivatta luettavissa tuulilasin läpi ulkoapäin.

Tunnuksen hinta ja uusiminen

Yrityspysäköintitunnus maksaa 325 € +alv 24 %/vuosi ja työpysäköintitunnus 135 € + alv 24 % /vuosi. Tunnus on kerrallaan voimassa kalenterivuoden. Tunnuksessa mainittujen tietojen muutoksista on viipymättä ilmoitettava tunnuksen antajalle tietojen korjaamista varten. Vanha tunnus on palautettava uutta haettaessa. Mikäli tunnuksen saamisedellytykset lakkaavat, tunnus tulee palauttaa pysäköinninvalvontaan. Tunnus on säilytettävä huolella. Kadonnutta yritys- tai työpysäköintitunnusta ei korvata.