Kaupunki ja hallinto

Suosituimmat:

UNICEFin Lapsiystävällinen kunta

Unicef Lapsiystävällinen kunta -logo

Vuonna 1991 Suomessa voimaan tullut YK:n lapsen oikeuksien sopimus takaa lapselle erityiset oikeudet, joita millään muulla ihmisryhmällä ei ole. Sopimus takaa jokaiselle lapselle oikeuden elämään ja kehittymiseen, yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen sekä lapsen edun ensisijaiseen huomiointiin.

Lapsiystävällinen kunta -malli perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja UNICEFIN kansainväliseen Child Friendly Cities -malliin.

Lapsiystävällisessä kunnassa:

  • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
  • jokainen lapsi saa elää turvassa
  • jokainen lapsi saa harrastaa
  • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
  • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
  • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

Lapsiystävällinen kunta kahdessa minuutissa:

Lapsiystävällinen kunta yhdessä minuutissa:

#LapsiystävällinenKunta #LapsenOikeudet365