L123 Jönsbölen aurinkovoimala, hyväksytty 27.5.2024

Lohjan 17. kaupunginosan Jönsbölen Kirkniementien ja Pallotien pohjoispuolen asuntovaunu-, siirtolapuutarha-, virkistys- ja katualueiden asemakaavamuutos


Kaavamuutosalue sijaitsee Lohjan Jönsbölen kaupunginosassa Kirkniementien ja Pallotien pohjoispuolella Lohjanjärven rannassa. Suunnittelualue on noin 21 hehtaarin laajuinen ja pääosin Lohjan kaupungin omistuksessa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa aurinkoenergian tuottaminen, minkä lisäksi asemakaavalla osoitetaan virkistysalueita mm. Lohjanjärven rantaan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä on selvitetty alueen luontoarvot ja huomioidaan riittävän puustoisen vyöhykkeen säilyttäminen ekologisen verkoston takaamiseksi.

Lisätiedot: Kaavasuunnittelija Klaus Seppänen | klaus.seppanen(at)lohja.fi | p. 040 6867391


Voimaantulo

Sivu päivitetään kun hyväksymisvaihe on saanut lainvoiman.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti 27.5.2024 § 203 hyväksyä nähtävillä olleesta 17. Jönsbölen kaupunginosan korttelin 100 ja tontin 1 sekä virkistys-, katu- ja vesialueiden asemakaava-muutosehdotuksesta ja tonttijaosta saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen
annetut vastineet (7.5.2024).

Tehdä kaavakartan (L123 Jönsbölen aurinkovoimalan kaavakartta hyväksymisvaihe 7.5.2024) nimiöön seuraavan hallintolain 51 § mukaisen teknisen korjauksen: ”Valmisteluaineisto nähtävillä/ Beredningsmaterialet
är flamlagt 21.2-28.3.2023 MRA § 27″ korvataan tekstillä: ”Ehdotus
nähtävillä / Förslaget är framlagt 21.2-28.3.2024 MRA § 27”.

Hyväksyä 17. Jönsbölen kaupunginosan korttelin 100 ja tontin 1 sekä virkistys-, katu- ja vesialueelle laaditun 7.5.2024 päivätyn L123 Jönsbölen aurinkovoimalan asemakaavamuutoksen ja tonttijaon.

Asemakaavamuutoksella ja tonttijaolla muodostuu 17. Jönsbölen
kaupunginosan korttelin 100 tontti 1 sekä virkistys-, katu- ja vesialueet.

L123 Kaavakartta 7.5.2024
L123 Kaavaselostus 7.5.2024
L123 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.5.2024
L123 Yhteenveto saapuneista lausunnoista ja vastineet
L123 Seurantalomake


Ehdotusvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 24.1.1024 § 12 merkitä tiedoksi yhteenvedon valmisteluaineistosta saaduista lausunnoista ja mielipiteistä, päivitetyn OAS:n ja hyväksyä 17. kaupunginosan Jönsbölen asemakaavamuutosehdotuksen L123 Jönsbölen aurinkovoimala (24.1.2024) ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana. Asiakirjat pidetään nähtävillä 21.2.-21.3.2024 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Muistutus tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavoittaja tavattavissa 29.2.2024 kello 13-15 kaupungintalo Monkolassa sekä kaavaillassa 21.3.2024 klo 17.30-19 Lohjan kirjastossa.

L123 Korjattu kuulutus 28.2.2024
L123 Kaavakartta 24.1.2024
L123 Kaavaselostus 24.1.2024
L123 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.1.2024
L123 Tonttijako 12.12.2023
L123 Saapuneet lausunnot
L123 Jönsböle aurinkoenergia-alueen ilmastovaikutusselvitys
L123 Jönsböle aurinkovoimalan luontotyyppi- ja linnustoselvitys                                           
L123 Jönsböle hulevesisuunnitema 
L123 Jönsböle aurinkovoimalan pelastussuunnitelma  
L123 Luonnosvaiheen lyhennelmät ja vastineet lausuntoihin

                         


Valmisteluvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 26.4.2023 § 69 asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Hanketta esitellään Virkkalan kirjastolla osoitteessa Virkkalantie 9 B maanantaina 15.5. klo 17-19. Varsinainen esittely alkaa klo 17.30, lisäksi on aikaa vapaalle keskustelulle. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu

Asiakirjat pidetään nähtävillä 3.5.-2.6.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L123 Kuulutus 3.5.2023
L123 Kaavakartta 19.4.2023
L123 Kaavaselostus 18.4.2023
L123 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.4.2023
L123 Asemapiirros
L123 Havainnekuva 1
L123 Havainnekuva 2
L123 Liito-oravaselvitys 4.4.2023

 

Aiheeseen liittyvää: