L123 Jönsbölen aurinkovoimala

Lohjan 17. kaupunginosan Jönsbölen Kirkniementien ja Pallotien pohjoispuolen asuntovaunu-, siirtolapuutarha-, virkistys- ja katualueiden asemakaavamuutos


Kaavamuutosalue sijaitsee Lohjan Jönsbölen kaupunginosassa Kirkniementien ja Pallotien pohjoispuolella Lohjanjärven rannassa. Suunnittelualue on noin 21 hehtaarin laajuinen ja pääosin Lohjan kaupungin omistuksessa. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa aurinkovoimalan toteuttaminen, minkä lisäksi asemakaavalla osoitetaan virkistysalueita mm. Lohjanjärven rantaan. Asemakaavamuutoksen yhteydessä selvitetään alueen luontoarvot ja huomioidaan riittävän puustoisen vyöhykkeen säilyttäminen ekologisen verkoston takaamiseksi.

Lisätiedot: Kaavasuunnittelija Nele Korhonen | nele.korhonen(at)lohja.fi | p. 044 374 4414


Valmisteluvaihe

Kaupunkikehityslautakunta päätti 26.4.2023 § 69 asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Hanketta esitellään Virkkalan kirjastolla osoitteessa Virkkalantie 9 B maanantaina 15.5. klo 17-19. Varsinainen esittely alkaa klo 17.30, lisäksi on aikaa vapaalle keskustelulle. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu

Asiakirjat pidetään nähtävillä 3.5.-2.6.2023 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4. Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L123 Kuulutus 3.5.2023
L123 Kaavakartta 19.4.2023
L123 Kaavaselostus 18.4.2023
L123 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.4.2023
L123 Asemapiirros
L123 Havainnekuva 1
L123 Havainnekuva 2
L123 Liito-oravaselvitys 4.4.2023