Ilmansuojelu­julkaisutIlmanlaadun vuosiraportit

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2022 (pdf-julkaisu) Loukkola Kati, Lohjan kaupunkikehityslautakunnan lupajaosto, julkaisu 1/2023 (43 s. + 14 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2021 (pdf-julkaisu) Loukkola Kati, Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto, julkaisu 1/2022 (46 s. + 14 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2020 (pdf-julkaisu) Loukkola Kati, Lohjan kaupunkisuunnittelulautakunnan lupajaosto, julkaisu 1/2021 (47 s. + 9 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2019 (pdf) Loukkola Kati, Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto, julkaisu 1/20 (46 s. + 8 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2018 (pdf) Loukkola Kati, Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto, julkaisu 2/19 (35 s. + 12 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2017 (pdf) Loukkola Kati, Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto, julkaisu 1/19 (38 s. + 12 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2016 (pdf) Loukkola Kati, Lohjan vetovoimalautakunnan lupajaosto, julkaisu 1/17 (38 s. + 12 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2015 (pdf) Loukkola Kati, Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta, julkaisu 1/16 (34 s. + 12 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2014 (pdf) Loukkola Kati, Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta, julkaisu 1/15 (34 s. + 7 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2013 (pdf) Loukkola Kati, Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta, julkaisu 1/14 (35 s. + 7 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2012. Mittaustulokset ja päästöt (pdf) Loukkola Kati, Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta, julkaisu 1/13 (40 s. + 9 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2011. Mittaustulokset ja päästöt (pdf) Loukkola Kati & Aarnio Päivi, Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/12 (40 s. + 10 liites.)

Ilmanlaatu Lohjalla vuonna 2010. Mittaustulokset ja päästöt (pdf) Loukkola Kati & Aarnio Päivi, Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/11 (42 s. + 10 liites.)

Lohjan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2009 (pdf) Aarnio Päivi & Loukkola Kati, Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/10 (42 s. + 10 liites.)

Lohjan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2008 (pdf) Saari Helena ym., Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/09 (52 s. + 11 liites)

Lohjan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2007 (pdf) Saari Helena ym., Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/08 (50 s. + 11 liites)

Lohjan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2006 (pdf) Alaviippola Birgitta ym., Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/07 (49 s. + 12 liites.)

Lohjan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2005 (pdf) Alaviippola Birgitta ym., Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 5/06 (51 s. + 12 liites.)

Lohjan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2004 (pdf) Saari Helena ym., Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 6/05 (49 s. + 12 liites.)

Lohjan ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2003. Saari, H. ym. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/04 (44 s. + 11 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 2002. Yhteenveto vuosilta 1997–2002. Nummela, K. & Kumpulainen, M.  Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/03 (47 s. + 15 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tark­kailu. Mittaustulokset vuodelta 2001. Nummela K. & Siiskonen, M. Lohjan ympäristölauta­kunta, julkaisu 1/02 (38 s. + 10 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tark­kailu. Mittaustulokset vuodelta 2000. Nummela K. & Siiskonen, M. Lohjan ympäristölauta­kunta, julkaisu 1/01 (38 s. + 14 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tark­kailu. Mittaustulokset vuodelta 1999. Nummela K. ja Sundqvist, S. Lohjan ympäristölauta­kunta, julkaisu 2/00 (38 s. + 10 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulok­set vuodelta 1998. Nummela K. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/99 (37 s. + 9 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulok­set vuodelta 1997. Nummela K. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/98 (35 s. + 7 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulok­set vuodelta 1996.  Saari, H. ym. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/97 (37 s. + 17 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 1995. Lepola, A. & Rantala, H. Lohjan ja Lohjan kunnan ympäristölautakunta, julkaisu 1/96 (21 s. + 3 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 1994. Lepola, A. ja Rantala, H. Lohjan ja Lohjan kunnan ym­päristölautakunta, julkaisu 1/95 (18 s.+ 3 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 1993. Lepola, A. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/94 / Lohjan kunnan ympäristölautakunta, julkaisu 4/94 (19 s. + 3 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaa­dun tarkkailu. Mittaustulokset vuodelta 1992. Lepola, A. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/93 / Lohjan kunnan ympäristölautakunta, julkaisu 2/93 (14 s. ­+ 3 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Mittaustulok­set vuo­delta 1991. Saarinen, S. Lohjan ympäristönsuojelulauta­kunta, jul­kaisu 3/92 / Lohjan kunnan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 2/92 (14 s. + 2 liites.)

Muut ilmansuojeluaiheiset julkaisut

Lohjan kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen selvitys 2007 (pdf) Koskela Emmi, Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 2/09 (50 s. + 14 liites.)

Lohjan kasvihuonekaasujen päästöt vuosina 1990, 1997 ja 2000. Hämäläinen, P. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 3/02 (27 s. + 12 liites.)

Lohjan kasvihuonekaasujen päästöt vuosina 1990 ja 1997. Hämäläinen, P. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 4/00 (27 s. + 12 liites.)

Lohjan seudun ilmanlaadun tarkkailu. Yhteenveto mittaustuloksista vuosilta 1988–1995. Laakso, M. Lohjan ja Lohjan kun­nan ympäristölautakunta, julkaisu 2/96 (37 s. + 4 liites.)

Ilman epäpuhtauksien päästökartoitus Lohjan kau­pungissa. Niskanen, I. Lohjan ympäristölautakunta, julkaisu 1/94 (19 s. +10 liites.)

Ajoneuvoliikenteen päästöselvitys. Suunnittelukeskus Oy. Lohjan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 2/92 (25 s. + 22 liites.)

Ilmanlaadun mittaustulokset Lohjan alueella 1988–1990. PPB-Consulting. Lohjan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 3/91 / Lohjan kunnan ympäristönsuojelulauta­kunta, julkaisu 2/91(30 s.)

 

Aiheeseen liittyvää: