Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi

Lohjan kaupunki on laatinut suunnitelman oppilaiden suojaamiseksi kiusaamiselta, häirinnältä, syrjinnältä ja väkivallalta Lohjan kaupungin perusopetuksessa. Suunnitelma on laadittu työvälineeksi perusopetuksen työtä ohjaavaksi dokumentiksi sekä työvälineeksi kaikille kasvattajille.

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvu- ja kehitysympäristöön, psyykkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen sekä suojeluun kaikenlaiselta väkivallalta, vahingoittamiselta tai välinpitämättömältä kohtelulta. Oppiminen edellyttää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista turvallisuutta. Turvallisen oppimisympäristön luomiseen vaikuttavat omalta osaltaan kaikki kouluyhteisössä toimivat ihmiset.

Suunnitelman tavoitteet

  • Yhtenäistää ja selkeyttää perusopetuksen käytäntöjä kiusaamisen ehkäisyssä ja kiusaamistilanteisiin puuttumisessa.
  • Luoda opettajille ja muille kasvatusalan toimijoille selkeät toimintamallit kiusaamistilanteisiin puuttumiseen.
  • Yhtenäistää väkivaltatilanteissa ilmoituskäytännöt koulun ulkopuolisille toimijoille, kuten lastensuojeluun ja poliisille.
  • Yhtenäistää ja selkeyttää kiusaamistapausten seurantaa ja kirjaamiskäytäntöjä.

Suunnitelman avulla edistetään tietoisuutta kiusaamisesta, väkivallasta, häirinnästä ja syrjinnästä ja edistetään niiden vastaista työtä sekä vahvistetaan osaamista toimia kiusaamis-, häirintä-, syrjintä ja väkivaltatilanteissa.

 

Aiheeseen liittyvää: