Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tulee saada ympäristönsuojeluviranomaisen lupa ennen toiminnan aloittamista.


Ympäristöluvasta säädetään ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksessa (713/2014).

Lohjalaiset yritykset hakevat ympäristölupaa toiminnan laajuudesta riippuen Lohja vetovoimalautakunnan lupajaostolta tai Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

Ympäristöhallinnon ymparisto.fi-verkkopalvelusta löytyy kattavasti tietoa ympäristöluvasta ja sen hakemisesta:

Ympäristöluvanvaraisen ja rekisteröitävän toiminnan valvonta on maksullista, ja maksu määräytyy Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaan.

Lohjan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämät ympäristöluvat kootaan omalle sivulleen.

Lisätiedot

Vs. johtava ympäristötarkastaja
Susanna Komulainen (Auli Kokkonen virkavapaalla 31.12.2018 saakka)
susanna.komulainen(a)lohja.fi
puh. 044 374 0773

Vs. ympäristötarkastaja
Saara Koivumäki
saara.koivumaki(a)lohja.fi
puh. 044 374 0374

Ympäristötarkastaja
Eija Kanninen
eija.kanninen(a)lohja.fi
puh. 050 593 0758

Ympäristösuunnittelija
Salli Uljas
salli.uljas(a)lohja.fi
Puh. 044 374 4467