Sisäilma-asiat

Ajankohtaista

28.9.2023 Karstuntie 4 tutkimusraportti

25.10.2022 Mäntynummen yhtenäiskoulu hankesuunnitelman valmistelu

17.02.2021 Järnefeltin koulu sisäilma toimintahistoria
17.2.2021
Järnefeltin koulu Otsoni lausunto
17.2.2021
Järnefeltin koulu Analyysi yhteenveto
17.2.2021
Järnefeltin koulu Ohjausryhmä 130319
17.2.2021
Järnefeltin koulu Toimenpiteet kesä 2019

06.01.2021 Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus
4.5.2020   
Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus
27.11.2019
Järnefeltin koulun raportti sisäilmatutkimuksista.
09.11.2019 Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus
18.01.2019 Järnefeltin koulu Omavalvontamittaus

12.9.2019 Virkkalan päiväkodin sisäilmatiedote ja sisäilmatutkimusraportti

7.5.2019 Ristin koulun esiopetustilojen sisäilmatiedote ja sisäilmatutkimuksen seurantamittaus.

31.1.2019 Anttilan koulun uusimpien sisäilmatutkimuksen raportti julkaistaan, ja koulun henkilökunnalle pidetään infotilaisuus. Tiedotteen aiheesta voit lukea tästä.

4.12.2018 Virkkalan koulujen tilaratkaisujen suunnittelulle suuntaa kaupunginhallituksen 3.12.2018 kokouksessa

15.10.2018 Ristin koulun esiopetustilojen sisäilmatutkimuksen tulokset ovat valmistuneet.

8.10.2018 Osa Lohjan yhteislyseon lukion toiminnasta siirtyy uusien väistötilojen ensimmäiseen osaan, ja toisen osan asennustyöt alkavat.

24.5.2018 Mäntynummen koulun vanhimman osan kuntotutkimusraportti julkaistaan.

7.5.2018 Järnefeltin koulun kuntoraportin tulokset julkaistaan, ja koulussa pidetään infotilaisuus.

8.4.2018 Lohjalla on menossa päätöksentekoon ratkaisu siitä, pyritäänkö Lohjan sisäilmaongelmainen lukiorakennus korjaamaan, vaiko pyritäänkö Lohjalle rakentamaan kokonaan uusi lukio. Valtuusto päättää etenemislinjan valinnasta 16.5.2018. Asiaan liittyvä valmisteluaineisto löytyy kaupungin kotisivuilta, kohdasta Päätöksenteko, Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta, linkki: https://dynasty.lohja.fi/Dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=201820379-4. Mahdolliset vapaamuotoiset kannanotot ja mielipiteet tähän asiaan liittyen pitää toimittaa kaupungin kirjaamoon tai asiakaspalveluun 26.4.2018 mennessä.  Asukkaiden ja järjestöjen kannanotot saatetaan kaupunginhallituksen ja valtuuston tietoon.

Lohjan kaupunki, kirjaamo, PL 71, 08101 Lohja
Kaupungin kirjaamon sähköposti: kirjaamo@lohja.fi

Lohjan kaupunki, asiakaspalvelukeskus, PL 71, 08101 Lohja
Kaupungin asiakaspalvelukeskuksen sähköposti: asiakaspalvelukeskus@lohja.fi

12.4.2018 Anttilan koulun sisäilmaraportin tulokset julkaistaan, ja koulun henkilökunnalle pidetään infotilaisuus.
9.4.2018 Karstun koulun sisäilmaraportin tulokset julkaistaan ja koulussa pidetään infotilaisuus
23.3.2018 Kaupunginvaltuusto tekee huhti- ja toukokuussa 2018 tärkeitä päätöksiä Lohjan Yhteislyseon lukion tulevaisuudesta. Lue lisää: Tiedote_LYL_230318

Raportit

Anttilan koulu

12.4.2018 sisäilmaraportti

Jalavan koulu

14.3.2018 sisäilmaraportti  

Tiivistelmä: Jalavan koulun ns. vanhassa osassa tehtiin mm. pintakosteus-, lämpötila ja paine-eromittauksia useilla menetelmillä. Myös tilan pölyn koostumusta ja orgaanisia yhdisteitä analysoitiin. Lisäksi tarkistettiin höyrysulkujen kunto ja tutkittiin tilojen tiiviyttä merkkiainekokeilla. Mittauksissa ei ilmennyt huomattavasti kohonneita arvoja, joten tilannetta suositellaan tarkasteltavaksi pidemmällä aikavälillä ja eri vuodenaikoina. Aistinvaraisesti havainnoitiin mm. hajuja, joista osan katsotaan johtuvan irtokalusteista ja osan syitä suositellaan selvitettäväksi koulun loma-aikana. Korjausehdotuksessa mainitaan mm. lattiamateriaalin vaihtaminen terveydenhoitajan/kuraattorin tilassa ja höyrysulkujen tiivistäminen. Koko raporttiin voit tutustua otsikosta klikkaamalla.

Järnefeltin koulu

4.12.2018 Järnefeltin koulun tilaratkaisujen ja sisäilman tilanne

7.5.2018 kuntoraportti

30.5.2017 sisäilmaraportti

Karstun koulu

9.4.2018 sisäilmaraportti

Karstun koulun ylä-, ala- ja talousrakennuksessa tehdyissä laajoissa sisäilmatutkimuksissa ongelmakohdiksi osoittautuivat mm. rakennusten huono kunto, liian matalat ryömintätilat ja riittämätön ilmanvaihto. Sisäilmariskin muodostavat myös rakenteissa käytetty entisajan tervapaperi ja vanhat muovimatot. Alakoulun ongelmia ovat lisäksi eteistilan kohonneet mikrobipitoisuudet ja lattiaeristeiden mikrobikasvusto. Jos Karstun koulun rakennuksia on tarkoitus käyttää pitkään koulukäytössä, rakennuksia on remontoitava viipymättä. Sisäilmaoireilevien henkilöiden ei tulisi työskennellä niissä tiloissa, joissa he kokevat oireilua. Koko raporttiin voit tutustua otsikosta klikkaamalla.

Lohjan Palvelukeskus

13.6.2017 sisäilmaraportti

Lohjan Yhteislyseon lukio

15.1.2018 Tate-järjestelmien kuntotutkimusraportti

10.1.2018 kuntotutkimusraportti

Muijalan koulu ja päiväkoti

15.2.2017 kuntotutkimusraportti 

Mäntynummen koulu

24.5.2018 vanhan osan kuntotutkimusraportti

18.5.2017 vanhan osan sisäilmaraportti

Pusulan päiväkoti

26.10.2017 jatkotutkimusten tulokset

Päiväkoti Eulaalia

10.11.2017 kuntotutkimusraportti

Ristin koulu, esiopetustilat

10.9.2018 sisäilmatutkimus ja tutkimusselostus liitteineen

Saukkolan päiväkoti

26.2.2018 kuntotutkimusraportti

Tennarin kuntotutkimusraportti 9.2.2017

Vieremän päiväkoti
24.3.2017  kuntotutkimusraportti

Sisäilmaseminaari 22.9.2017

Sisäilmaongelmaiset rakennukset aiheuttavat mittavat kustannukset kunnissa. Tarvitsemme tietoa siitä, miten jatkossa näiltä korjauskustannuksita vältyttäisiin. Lohjan kaupunki on joutunut tekemään kalliita päätöksiä sisäilmaongelmaisten rakennustensa osalta. Kaupungin keskustassa sijaitsevat vierekkäiset koulut Anttilan koulu (rak.1962) ja Tytyrin koulu (rak.1983) todettiin yhtä aikaa sisäilmaltaan huonoiksi. Kaupunki päätti, että Tytyrin koulu puretaan ja Anttilan koulu korjataan. Kyseessä ovat kaupungin historian kalleimmat sisäilmapäätökset. Sisäilmaseminaari pidettiin juuri remontista valmistuneessa Anttilan koulussa. Miten ongelmat Anttilan koulussa havaittiin? Miten remontissa onnistuttiin? Voidaanko rakennusten huolto- ja hoitotoimenpiteillä säästyä rakennusten sisäilmaongelmilta? Näitä ja monia muita kysymyksiä pohdittiin Lohjalla järjestetyssä seminaarissa 22.9.2017.

Videot sisäilmaseminaarista

Lohja sisäilmaseminaari video 1: https://youtu.be/hhnVv8o-8Fw

Lohja sisäilmaseminaari video 2: https://youtu.be/mj1CJ5NwIcI

Lohja sisäilmaseminaari video 3: https://youtu.be/F50sOKRkmMM

Luennoitsijoiden materiaalit

Anttilan ja Tytyrin koulun historiaa_miten aikakautensa tyylikkäät koulurakennukset syntyivät Historioitsija Torsti Salonen

Anttilan ja Tytyrin koulut Toimialajohtaja Juhani Pirinen, FCG Finnish, Consulting Group Oy

Päätöksenteko ja päätökset tutkimusten jälkeen_miten päädyttiin purkamaan toinen koulu ja korjaamaan toinen koulu  Kaupunginjohtaja Mika Sivula, Lohjan kaupunki

Anttilan koulun korjauksen suunnittelu ja toteutus_mitä korjattiin ja miten onnistuttiin
Projektipäällikkö Ilkka Nyman, Lohjan kaupunki

Anttilan koulu työmaapäällikkö Veli-Matti Toivonen, Hartela

Huoltomiehet ja siistijät sisäilmatyön sankareina
FT, johtava konsultti Esko Korhonen, FCG Finnish Consulting Group Oy

Monta myyttiä sisäilma_asioissa_mikä on totta ja mikä tarua
Työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus, Turun yliopisto

Sisäilmaoireilu – prosessikuvaus Lohjalla

 

Aiheeseen liittyvää: