Maksjoki

Maksjoen alue sijaitsee Lohjan keskustasta n. 6 km Virkkalan suuntaan laajan Haukkavuoren puistoalueen keskellä.

Etäisyys alueelta on Tynninharjun-Ojamon alueelle n. 2 km ja Virkkalaan n. 3 km.

Julkisen liikenteen yhteydet Maksjoentien kautta ovat hyvät. Vuoroväli arkisin klo 6.00-18.00 välisenä aikana on noin 10-30 minuuttia. Sekä vanhan kalkkiradan että Maksjoentien kevyen liikenteen väylien kautta on hyvät yhteydet Lohjan keskustaan ja Virkkalan suuntaan.

Haukkavuoren alue sijaitsee metsäisellä harjanteella.

Rakennusoikeus on tehokkuusluvun 0,25 mukainen ja enimmäiskerrosluku kortteleissa 153 ja 154 ½ k I u ½.

Rakentamista koskevia yksityiskohtaisia määräyksiä sisältyy rakentamistapaohjeisiin. Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Kunnallistekniikka alueella on valmiina.

Maksjoen tonttien m²/€ hintoja on alennettu -12,5% (K150) ja -18,9% (K153), taulukossa uusi hinta

Lisätietoja: tonttipalveluinsinööri Antti Laitakari puh. 044 369 4460
kiinteistökoordinaattori Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Kortteli

Tontti

Kiint.tunnus

Pinta-ala/m²

Rak.oik./ k-m²

Hinta/€

Rak.velv./k-m²

150

3

444-20-150-3

1131

283

39 858

170

153

8

444-20-153-8

1416

354

42 480

212