Äijälän ranta-asemakaavan muutos

Kaava-alue sijaitsee Lohjan Äijälässä, Mynterlänsalmen rannalla noin 22 kilometriä Lohjan kaupungin keskustasta pohjoiseen.


Ranta-asemakaavan päätavoitteena on päivittää rakennuspaikkojen rakennusoikeudet rakennusjärjestyksen määräysten mukaisiksi.

Lisätietoja kaavasta ja kaavaprosessin kulusta saa kaavaa laativalta konsultilta: Seppo Lamppu, DI, kaavakonsultti Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY, seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi puh. 040 867 4451 sekä kaupungin yleiskaavasuunnittelijalta: Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi.

 


Aloitusvaihe

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen laatimisen Äijäläntien ja Papinniementien varrella omistamilleen kiinteistöille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä MRL 63 §:n mukaisesti 18.5.-17.6.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavan suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista sekä osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskeva palaute tulee lähettää kaupungille nähtävillä olon aikana kirjallisesti osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Lisätietoja kaavasta ja kaavaprosessin kulusta saa kaavaa laativalta konsultilta: Seppo Lamppu, DI, kaavakonsultti, Kiinteistökehitys ja Kaavoitus SKLM OY, seppo.lamppu(at)kaavoitus.fi, puh. 040 867 4451sekä kaupungin yleiskaavasuunnittelijalta: Tiitus Kuisma, puh. 044 374 0148, tiitus.kuisma@lohja.fi.

Kuulutus 18.5.2022
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.5.2022