K5 Harjunrinne

K5 Harjunrinne koskee: Lohjan kaupunginosaa 102. Karjalohja, osa korttelia 84 ja katualuetta.

Kaava-alue sijaitsee Lohjan kaupungin Karjalohjalla, noin kahden kilometrin etäisyydellä Karjalohjan keskustasta etelään, hautausmaan vieressä. Asemakaava muutos on käynnistetty maanomistajan hakemuksesta, jonka tavoitteena on muuttaa katualueen linjausta kiinteistöjaotuksen mukaiseksi.  Voimassa olevaan asemakaavamääräyksiin tai rakennusoikeuteen ei ole tullut muutoksia, eikä asemakaavamuutoksella muodostu uusia rakennuspaikkoja.


Voimaantulo

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.3.2020 § 62 hyväksynyt K5 Harjunrinne, 102. kaupunginosa Karjalohja, korttelin 84 osan ja katualueen asemakaavamuutoksen.
Kaava saa lainvoiman tällä kuulutuksella 22.4.2020.

K5 Lainvoimaisuuskuulutus 22.4.2020
K5 Kaavakartta


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus on hyväksynyt 2.3.2020 § 62 Karjalohjan kaupunginosan osaa korttelia 84 ja katualuetta, K5 Harjunrinne, asemakaavan muutoksen.

Asemakaavamuutoksella muodostuu 105. kaupunginosan Karjalohjan korttelin osa 84 ja katualuetta.

K5 Kaavakartta 13.2.2020
K5 Kaavaselostus liitteineen 13.2.2020
K5 Saapuneet lausunnot


Ehdotusvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 24.10.2019 § 153 asettaa 102. kaupunginosa Karjalohjan asemakaavamuutosehdotuksen K5 Harjunrinne nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 6.11.2019-22.11.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja. Muistutukset tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

K5 Kuulutus 6.11.2019
K5 Kaavakartta 24.10.2019
K5 Kaavaselostus 24.10.2019


Valmisteluvaihe

Valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta. Asemakaavamuutosta koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävillä olon aikana.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 29.8.2018-14.9.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Mielipiteet tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai kaavapalaute(at)lohja.fi.

K5 Kuulutus 29.8.2018
K5 Kaavakartta
K5 Kaavaselostus


 

Aiheeseen liittyvää: