Kirmusjärven Isosaaren ranta-asemakaava


Alue, jolle ranta-asemakaavaa laaditaan, sijaitsee Sammatin Kirmusjärven Isosaaressa ja käsittää tilat Saarela II (444-470-2-1) ja Saarela (444-475-1-3). Tavoitteena ranta-asemakaavaa laadittaessa on mahdollistaa pinta-alaltaan noin 16 ha suunnittelualueelle uusia loma-asuntojen rakennuspaikkoja.

Ranta-asemakaavaa laativa konsultti:
Pertti Hartikainen, Karttaako Oy | p. 09-1481943, 0400-425390 | phartikainen(at)kolumbus.fi 

Yhteyshenkilö kaupungilla:
Yleiskaavasuunnittelija Tiitus Kuisma | p. 044-3740148 | tiitus.kuisma(at)lohja.fi
Kaavoitusinsinööri Niko Mikkonen | p. 040-6867096 | niko.mikkonen(at)lohja.fi


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 8.12.2015 § 144 merkitä osallistumis- ja arviointisuunnitelman   tiedoksi ja kuuluttaa ranta-asemakaavan vireilletulosta.

Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 17.2.2016-17.3.2016.

Kuulutus 15.2.2016
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.1.2016

 

Aiheeseen liittyvää: