Purkutyömaan jäteilmoitus

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo purkutyömaiden ja uudisrakennuskohteiden jätehuoltoa. Lohjan kaupunki edellyttää purkutyömailta jäteilmoituksen tekemistä.


Purkutyömaan jäteilmoitus on tehtävä kaikista purettavista rakennuksista vähintään 30 vuorokautta ennen purkutyön aloittamista eli samaan aikaan, kun rakennuksen purkamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaan.

Ilmoitus tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella. Ilmoituslomake toimitetaan perusteellisesti täytettynä Lohjan ympäristönsuojeluun postitse (PL 71, 08101 LOHJA) tai sähköpostilla (ympäristönsuojelu@lohja.fi).

Purkutyömaan jäteilmoitus

Lohjan kaupunki edellyttää purkutyömailta jäteilmoituksen tekemistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia kertaluonteisesta purkutöstä ympäristönsuojelulain (527/2014) 120 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä suuren jätemäärän ja aiheutuvan ympäristövaikutuksen vuoksi.

Ilmoitusmenettelyllä varmistetaan jätelain tavoitteiden toteutuminen purkutöissä siten, että jätteet ohjataan oikeaan käsittelyyn: hyötykäyttöön, vaarallisen jätteen käsittelyyn tai kaatopaikalle.

Ilmoituksen johdosta voidaan antaa määräyksiä muun muassa työmaalla tapahtuvalle syntypaikkalajittelulle, jätteiden keräykselle ja varastoinnille, hyötykäytölle sekä ongelmajätehuollolle. Ilmoittaja voidaan myös velvoittaa esittämään käsittelypaikan kuitit jätteiden vastaanottamisesta.

Lisätiedot

Saara Koivumäki
vs. ympäristötarkastaja
saara.koivumaki(a)lohja.fi
puh. 044 374 0374