Purkutyömaan jäteilmoitus

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo purkutyömaiden ja uudisrakennuskohteiden jätehuoltoa. Lohjan kaupunki edellyttää purkutyömailta jäteilmoituksen tekemistä.


Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia kertaluonteisesta purkutyöstä ympäristönsuojelulain (527/2014) 120 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä suuren jätemäärän ja aiheutuvan ympäristövaikutuksen vuoksi.

Ilmoitusmenettelyllä varmistetaan jätelain tavoitteiden toteutuminen purkutöissä siten, että jätteet ohjataan oikeaan käsittelyyn: hyötykäyttöön, vaarallisten jätteiden käsittelyyn tai kaatopaikalle.

Ilmoituksen johdosta voidaan antaa määräyksiä muun muassa työmaalla tapahtuvalle syntypaikkalajittelulle, jätteiden keräykselle ja varastoinnille, hyötykäytölle sekä vaarallisten jätteiden huollolle. Ilmoittaja voidaan myös velvoittaa esittämään käsittelypaikan kuitit jätteiden toimittamisesta asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin.

Purkutyömaan jäteilmoitus on tehtävä kaikista purettavista rakennuksista vähintään 30 vuorokautta ennen purkutyön aloittamista eli samaan aikaan, kun rakennuksen purkamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaan.

Ilmoitus tehdään kirjallisesti oheisella lomakkeella tai suoraan rakennusvalvonnalle lupapisteeseen. Ilmoituslomake toimitetaan perusteellisesti täytettynä Lohjan ympäristönsuojeluun postitse (PL 71, 08101 LOHJA) tai sähköpostilla (ymparistonsuojelu@lohja.fi).

Lisätiedot

Susanna Komulainen
ympäristötarkastaja
susanna.komulainen(a)lohja.fi
puh. 044 374 0773

 

Aiheeseen liittyvää: