Asuminen ja ympäristö

Lohjan seutu on luonnonsuojelun kannalta yksi keskeisimpiä alueita Suomessa. Seudulta löytyy runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia kasvillisuustyyppejä sekä kasvi- ja sienilajeja.

Suosituimmat:

Luonnon­suojelu

Lohjan seutu on luonnonsuojelun kannalta yksi keskeisimpiä alueita Suomessa. Seudulta löytyy runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia kasvillisuustyyppejä sekä kasvi- ja sienilajeja.


Luonnonsuojelulla turvataan Lohjan luontotyyppien ja eliölajiston monimuotoisuutta ja vaalitaan maisema-arvoja. Näille sivuille on koottu tietoa luonnonsuojelun toteutuksesta Lohjalla.

Lohjalla on rauhoitettuja luonnonsuojelualueita yli 1 739 hehtaaria. Luonnonsuojelualueet sijaitsevat valtaosin yksityisten omistamilla mailla – Lohjan kaupunki omistaa pari prosenttia suojelualasta. Suojelualueista monet sijaitsevat Natura 2 000 -verkostoon ja valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin rajatuilla alueilla. 

Luonnonsuojelu pähkinänkuoressa

Luonnonsuojelualueet226 kpl; 1739,31 ha
Suojellut luontotyypit26 kpl; 35 ha
Luonnonmuistomerkit24 kpl
Valtakunnalliset suojeluohjelmat
Harjujen suojeluohjelma3 kpl; 491 ha
Lehtojen suojeluohjelma12 kpl; 52 ha
Lintuvesien suojeluohjelma4 kpl
Rakennussuojeluohjelma1 kpl
Rantojen suojeluohjelma1 kpl; 24 km rantaviivaa
Soiden suojeluohjelma2 kpl; 35 ha
Vanhojen metsien suojeluohjelma2 kpl; 59 ha
Natura 2000 -verkoston aluekokonaisuudet16 kpl; 2318 ha
Kansainväliset suojeluohjelmat
Project Aqua -ohjelma1 kpl; 5,1 km²
Arvokkaat luontokohteet
Lehdot87 kpl
Kalliot91 kpl
Kedot ja niityt60 kpl
Arvokkaat kasvillisuuskohteet189 kpl
Uhanalaisten kasvi- ja sienilajien kasvupaikkojan. 690 kpl
Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit
Putkilokasvit18 lajia
Sammalet23 lajia
Jäkälät25 lajia
Sienet36 lajia
Hyönteisetn. 20 lajia
Linnut, säännöllisesti pesiviä8 lajia
Putkilokasvien määrä Lohjalla815 lajia (v. 1992)