Asuminen ja ympäristö

Lohjan seutu on luonnonsuojelun kannalta yksi keskeisimpiä alueita Suomessa. Seudulta löytyy runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia kasvillisuustyyppejä sekä kasvi- ja sienilajeja.

Luonnon­suojelu

Lohjan seutu on luonnonsuojelun kannalta yksi keskeisimpiä alueita Suomessa. Seudulta löytyy runsaasti uhanalaisia ja harvinaisia kasvillisuustyyppejä sekä kasvi- ja sienilajeja.


Luonnonsuojelulla turvataan Lohjan luontotyyppien ja eliölajiston monimuotoisuutta ja vaalitaan maisema-arvoja. Näille sivuille on koottu tietoa luonnonsuojelun toteutuksesta Lohjalla.

Lohjalla on rauhoitettuja luonnonsuojelualueita yli 1 599 hehtaaria. Luonnonsuojelualueet sijaitsevat valtaosin yksityisten omistamilla mailla – Lohjan kaupunki omistaa pari prosenttia suojelualasta. Suojelualueista monet sijaitsevat Natura 2 000 -verkostoon ja valtakunnallisiin luonnonsuojeluohjelmiin rajatuilla alueilla. 

Luonnonsuojelu pähkinänkuoressa

Luonnonsuojelualueet 211 kpl; 1599,32 ha
Suojellut luontotyypit 26 kpl; 35 ha
Luonnonmuistomerkit 24 kpl
Valtakunnalliset suojeluohjelmat
Harjujen suojeluohjelma 3 kpl; 491 ha
Lehtojen suojeluohjelma 12 kpl; 52 ha
Lintuvesien suojeluohjelma 4 kpl
Rakennussuojeluohjelma 1 kpl
Rantojen suojeluohjelma 1 kpl; 24 km rantaviivaa
Soiden suojeluohjelma 2 kpl; 35 ha
Vanhojen metsien suojeluohjelma 2 kpl; 59 ha
Natura 2000 -verkoston aluekokonaisuudet 16 kpl; 2318 ha
Kansainväliset suojeluohjelmat
Project Aqua -ohjelma 1 kpl; 5,1 km²
Arvokkaat luontokohteet
Lehdot 87 kpl
Kalliot 91 kpl
Kedot ja niityt 60 kpl
Arvokkaat kasvillisuuskohteet 189 kpl
Uhanalaisten kasvi- ja sienilajien kasvupaikkoja n. 690 kpl
Valtakunnallisesti uhanalaiset lajit
Putkilokasvit 18 lajia
Sammalet 23 lajia
Jäkälät 25 lajia
Sienet 36 lajia
Hyönteiset n. 20 lajia
Linnut, säännöllisesti pesiviä 8 lajia
Putkilokasvien määrä Lohjalla 815 lajia (v. 1992)