Routio

Roution rivitalotontit tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yhtiölle tai yksityiselle lähellä Roution palveluja

Roution rivitalotontit

 

Roution rivitalotontit sijaitsevat melko lähellä Roution keskustan palveluja ja uudehkoa koulua.

Halmeenlaidan varrella sijaitseva korttelin 743 AP-tontti on entistä peltomaata avoimessa maisemassa.

Rautionkujan korttelin 688 AR-rakennuspaikan maaperä on moreenimaata metsäisessä rinteessä.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi .  Viite on Roution rivitalotontit.


Halmeenlaita

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

726-4 AP 3898 975 585 MYYTY 100 MYYTY

Roution rivitalotontit

Roution rivitalotontit

 

Tonttikartta (ote)


Rautionkuja

Kortteli –
rakennuspaikka

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

688-4 AR 5390 1078 647 86 240 80 4312

Roution rivitalotontit

 

 

Rakennuspaikkakartta (ote)


Ratsutilantie

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

 743-1 AP 5065 1266 760  MYYTY 160 MYYTY

Roution rivitalotontit

Roution rivitalotontit