Routio

 

 

Vanhan Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee yksittäisiä pientalotontteja. Halmeenlaidan varrella sijaitseva asuinpientalotontti (726_4) täydentää nykyistä asuntoaluetta.

Kortteli 688 tontti 4 maaperä on moreenimaata.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400; kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Korttelit 726 

 

 

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

 726

4

Halmeenlaita

AP

3898

0,25

975

MYYTY

 

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

 688

4

Rautionkuja

AR

5390

0,20

1078

80