Routio

 

 

 

Ratsutilantien varrella sijaitseva asuinpientalotontti (742_1) täydentää nykyisen asuntoalueen. Ratsutilantien pientalotontti tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toteutuksiin. Roution julkiset ja kaupalliset palvelut ovat kävelyetäisyydellä.

Vanhan Roution alue on vanhaa asustusaluetta, jolla sijaitsee yksittäisiä pientalotontteja. Halmeenlaidan varrella sijaitseva asuinpientalotontti (726_4) täydentää nykyistä asuntoaluetta.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400; kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

Korttelit 742 

Maaperätietoa:
Kairauspisteet.pdf      Perustamisolosuhdelausunto.pdf    Pohjatutkimusasemapiirros.pdf      Kairauspisteiden leikkauskuvat.pdf

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

 742

1

Ratsutilantie

AP

2916

0,25

729

120

Korttelit 726 

 

 

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

 726

4

Halmeenlaita

AP

3898

0,25

975

100