Vapaa-aika ja liikunta

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetuksen tavoitteena on kehittää lapsen ja nuoren valmiuksia ilmaista itseään ja antaa edellytyksiä hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Taiteen perusopetusta annetaan kuvataiteen, musiikin, tanssin, käsityön ja teatterin aloilla.