Vapaa-aika ja liikunta

Lohjan Kulttuuripolku

Lohjan Kulttuuripolku kutsuu näkemään, kokemaan ja osallistumaan!

Lohjan Kulttuuripolun tavoitteena on tutustuttaa erityisesti varhaiskasvatukseen osallistuvat lapset sekä esi- ja peruskoululaiset paikalliseen taiteeseen, kulttuuriin ja kulttuurihistoriaan. Lohjan Kulttuuripolulla on tarjontaa myös työikäisille ja ikääntyville.

Kulttuuripolun YouTube kanava

 

Kohteet

Varhaiskasvatus:

Lohjanseudun kuvataidekoulun ja Lohjan varhaiskasvatuksen yhteistyössä toteuttama eskART-taidetunti on esikoululaisille suunnattu elämyksellinen tunti kuvataidekoulun oppimisympäristössä, taideopettajan johdolla.

Lohjan kaupunginorkesteri tarjoaa varhaiskasvatukselle maksuttomia konserttielämyksiä varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman mukaisesti.

 

Perusopetus: 

Lohjan kaupunginorkesteri tarjoaa 1-9.-luokkalaisille maksuttomia konserttielämyksiä opetussuunnitelman mukaisesti.

Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto LUMO tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden tutustua musiikin harrastamiseen. LUMO järjestää keväisin soitinesittelykonsertin, jossa voi kokeilla eri soittimia.

Lohjan Teatteri tarjoaa kerran vuodessa liput ostaneille oppilasryhmille syventävän tutustumispäivän teatterin tekemiseen. Lisäksi Lohjan teatterin ja LUMOn yhteistyönä syntyy musiikkinauhat teatteriesitysten taustalle. Lohjan Teatteri tekee oppilaitosten kanssa yhteistyötä myös rekvisiitan valmistuksessa.

Paikkarin Torppa on mainio kohde paikallishistoriaan tutustumiselle. Paikkarin torppa on Elias Lönnrotin syntymäkoti, joka sijaitsee Sammatissa. Vierailu Paikkarin Torpassa on oppilaille maksutonta, sillä kuljetukset ja ruokailun kustantaa Paikkarin Torpan tuki ry. Tutustuminen on suunnattu 6.-luokkalaisille kerran vuodessa.

 

Lohjan Kirjastopolku – Kirjastojen, koulun ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyösuunnitelma!

Kulttuuripolkuun kuuluu olennaisena osana myös Kirjastopolku. Kirjaston palvelut, aineistot ja yhteistyömuodot tukevat etenkin lasten ja nuorten peruslukutaidon ja monilukutaidon kehittymistä ja sen myötä elinikäistä oppimista. Tavoitteena on kattava, suunnitelmallinen, laadukas ja mahdollisemman tasa-arvoinen yhteistyö koko Lohjan alueella. Kirjastopolkuun sisältyy mm. ohjatut kirjastokäynnit esikoululaisille, sekä 1.-, 2.-, 5.- ja 7.-luokkalaisille omassa lähikirjastossa. Oma lähikirjasto kutsuu lähialueensa luokat näille käynneille lukuvuoden aikana, mutta opettaja voi olla myös suoraan yhteydessä omaan lähikirjastoon sopiakseen kirjastokäynnistä.

 

Yhteystiedot

Kulttuuripolku: 
Sara Ertek
ts. kulttuurituottaja
puh. 044 362 1130
sara.ertek(a)lohja.fi

Kirjastopolku:
Melina Aremaa
pedagoginen informaatikko
puh. 044 369 3127
melina.aremaa(a)lohja.fi