Kalastus ja ravustus

Kalastamista ja ravustamista kaupungin vesialueilla koskevat määräykset

Kaupungin myymät luvat oikeuttavat kalastamaan vain kaupungin omistamilla vesialueilla, ei muualla.
Kalastuskartta

Lupia seisovien pyydysten käyttöön myydään kaupunkilaisille ja kaupungin alueella loma-asunnon omistaville, jäljempänä kaupunkilaisille, kotitarve- ja virkistyskalastukseen sekä muikunpyynnin osalta ammattikalastukseen.

Kotitarve- ja virkistyskalastukseen myydään yhdelle henkilölle enintään 4 pyydysyksikköä. Muikun ammattikalastukseen myydään yhdelle henkilölle enintään 8 pyydysyksikköä. Ravustukseen myydään ruokakuntaa koti enintään 10 pyydysyksikköä. Luvat ovat henkilökohtaisia ja kalastusoikeuden luovuttaminen toiselle on kielletty. Seisovan pyydyksen luvan ostajan, ellei hän ole alle 18 vuotias tai yli 65 vuotias, on esitettävä tosite voimassa olevasta valtion kalastuksenhoitomaksusta.

Kaupunkilaiset eivät tarvitse erillistä lupaa tuulastukseen, kalastukseen harppuunalla tai katiskalla kaupungin omistamilla vesialueilla.

Viehekalastukseen tai uisteluun yhdellä vavalla on kaupunkilaisella tai ulkokuntalaisella, ellei hän ole alle 18 vuotias tai yli 65 vuotias, oltava esittää todistus valtion kalastonhoitomaksun suorittamisesta. Useamman vavan uistelulupa on venekuntakohtainen.

Pyydykset on merkittävä kalastusasetuksen edellyttämällä tavalla ja pyydysmerkki tulee kiinnittää pyydykseen siten, että se on näkyvillä veden pinnalla tai jään päällä.

Avovesipyynti kiinteillä pyydyksillä (verkoilla) on kielletty jäiden lähdöstä tai 1.4. alkaen 30.6. saakka.

Lohjanjärvessä kalastettaessa on pyyntisyvyydeltään yli 2 m korkeiden verkkojen silmäharvuuden oltava vähintään 100 mm (solmuväli 55 mm).

Muikkuverkko saa olla kahta metriä korkeampi. Sen silmäharvuus saa olla enintään 50 mm (solmuväli 25 mm).

Lohjanjärvessä kuhan alamitta on 42 cm ja ravun alamitta on 10 cm.

Tuulastus on sallittu 1.8. – 31.12.

Ravustus on sallittu 21.7. (klo 12 alkaen) – 31.10.

Pyydysyksikkömerkeillä saa käyttää seuraavanlaisia pyydyksiä:

verkko pituus pituus 30 m  1 py
rysä  1 py
pitkäsiima 100 koukkua  2 py
koukut 10 kpl  1 py
rapumerta  1 py

Kalastuspyydysyksikön hinta on kaupunkilaisille 20,00 euroa. Ravustuspyydysyksikön hinta on 10,00 euroa. Useamman vavan uisteluun kaupunkilaisten on suoritettava yhden pyydysyksikön hinta 20,00 euroa/vuosi. Ulkokuntalaisen useamman vavan uisteluluvan hinta on 35,00 euroa/vuosi tai 10 euroa/viikko. Hinnat sisältävät arvonlisäveron. Ulkokuntalaisille ei myydä lupia seisovien pyydysten käyttöön.

Linkki verkkokauppaan.

Useamman vavan uisteluun liittyvän pyydysyksikkö hinnan voi maksaa suoraan Lohjan kaupungin pankkitilille FI5910963000220332, viesti kenttään tulee merkitä UISTELU.

Muikun ammattikalastuksesta on pidettävä saaliskirjanpitoa ja saalistietojen raportointi on edellytys seuraavan vuoden lupien saamiselle. Saaliskirjanpidon käsittelee Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry.

Lohjan kaupunki valvoo kalastusta vesialueillaan.

Kalastuksenvalvojina toimii Kari Kenttinen p. 040 533 7263. Kaupunkilaisia pyydetään lisäksi ottamaan yhteyttä Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskukseen, jos epäillään määräysten noudattamatta jättämistä. Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskus, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Avoinna ma-to 8.00 – 16.00, pe ja aattopäivät 8.00 – 15.00, p. 044 369 4300.