Pusula

 

 

Rivitalorakennuspaikka sijaitsee Pusulassa Kaukelantien varrella. Kiinteää rakennusoikeutta on (e=0,1398) 900 k-m².

Teknisen toimen selvityksen mukaan tontti on ollut Nummi-Pusulan kunnan aikaan puomilla suljettu puhtaiden maiden maankaatopaikka. Pilaantuneisuutta ei ole tiedossa, alueen maanajoa on valvottu.
Tontin rajautuessa maantiehen, ei katuun, vaatii ajoneuvoliittymä ELY:n liittymäluvan. Kun tarkka liittymän kohta on tiedossa vasta tontin ostajan/vuokraajan suunnitelmissa, jää luvan hakeminen rakentajalle. Lupa maksaa ELY:ssä 200 € (4/2016).

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400;
kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi

 


 

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

69

2

Kaukelantie

AP

6439

0,1398

900

40