Immula

 

 

Immulan kalliolla sijaitseva asuinpientalotontti täydentää nykyisen Immulan asuntoalueen. Immulan kallion pientalotonttialue tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin toteutuksiin.

Tontit sijaitsevat kallioisella vanhalla avohakatulla metsävyöhykkeellä. Alueen lähituntumassa n. 1km etäisyydellä toimii Munkkaan jätekeskus, jossa jätteitä käsitellään ja lajitellaan. Suurin osa kotitalouksien sekajätteestä toimitetaan Vantaan Långmossabergenissä sijaitsevaan jätteenpolttolaitokseen.Kaatopaikan alavilla lähialueilla ilmenee ajoittain hajuhaittoja, ilmavirtausten suunnasta riippuen hajuhaitat koskee koko Lohjan aseman aluetta.

Rakennuslupiin ja rakentamiseen liittyviin asioihin antaa tietoja alueen lupavalmistelija.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen 044 369 4400; kiinteistösihteeri Antti Weiland puh. 044 369 4403 ja tonttipalvelut(a)lohja.fi


 

Kortteli

Tontti

Osoite

Käyt.
tark.

Pinta-ala

Tehok.
e

Rak.oik.
k-m²

Hinta
€/k-m²

5

1

Heinilänkuja

 AKR

10804

0,35

3781

150

 11

1

Immulan kallio

AP

31998

0,25

8000

150