Immula

Immulan rivitalotontit ovat tarjolla ostettavaksi tai maanvuokrattavaksi yksityisille ja yhtiöille Lohjan keskustasta moottoritielle päin

 

 

Immulan rivitalotontit

Tontit sijaitsevat kallioisella vanhalla osin avohakatulla metsävyöhykkeellä. Korttelin 5 AKR-tontti sijaitsee jo rakennettujen omakotitalojen naapurissa ja korttelin 11 AP-tontti on metsäisellä kallion’laella’.

Alueen lähituntumassa n. 1 km etäisyydellä toimii Munkkaan jätekeskus, jossa jätteitä käsitellään ja lajitellaan. Lähes kaikki kotitalouksien sekajäte toimitetaan nykyään Vantaan Långmossabergenissä sijaitsevaan jätteenpolttolaitokseen, joten vuoteen 2014 aluetta vaivanneet kirpakatkin hajuhaitat ovat poistuneet. Kaatopaikan alavilla lähialueilla ilmenee erittäin harvoin hyvin vähäisiä hajuhaittoja, ilmavirtausten suunnasta riippuen nämä hyvin vähäiset hajuhaitat koskevat koko Lohjan aseman aluetta.

Rakennusvalvonnan lupakäsittelijöiden aluejako on nähtävissä tästä ja yhteystiedot tästä.

Katso yleiset tiedot ’edelliseltä’ sivulta täällä.

Lisätietoja: maankäyttöinsinööri Riku Korhonen, p. 044 369 4400, tai kaupungingeodeetti Tapio Ruutiainen, p. 044 374 3793, tai tonttipalvelut@lohja.fi . Viite on Immulan rivitalotontit.

Immulan rivitalotontitImmulan rivitalotontitImmulan rivitalotontit

 

 

Vain korttelin 5 AKR-tontti

 

Tonttikartat (otteita): kortteli 5 tontti 3 ja kortteli 11 tontti 1.

Pohjatutkimusaineistoa (suuntaa antavaa tietoa maaperän rakennettavuudesta):
Rakennettavuusselvitys      Tutkimuspisteet              Pohjatutkimusdiagrammit      Tarkennuskartta

Huomaa, että noissa dokumenteissa oleva korkeus- ja koordinaattijärjestelmä ei ole enää nykyisin käytössä.

Kortteli –
tontti

Käyt.
tark.

Pinta-ala

k-m²

Rak. velv.
60%

Hinta

€/k-m²

 1. kalenterivuoden maan-
vuokra  €

5-3 AKR 10 804 3781 2267 567 150 150 28 357,50
11-1 AP 31 998 8000 4800 1 200 000 150 60 000,00

 

 

 

Immulan rivitalotontit