L7 Haikari, hyväksytty 25.3.2020

 Lohjan 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelien 419, 423, 427 ja korttelin 432 tontin 2 ja katu-, pysäköinti-, virkistys- sekä venevalkama-alueen asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Haikarinniemellä Myllylammen kaupunginosassa Lohjanjärven ranta-alueella, n. 2 km  Lohjan ydinkeskustasta lounaaseen. Asemakaavamuutoksen tavoite on muuttaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialueen käyttötarkoitus asuinrakennusten korttelialueeksi.

Asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Asemakaava-arkkitehti: Juha Anttila | juha.anttila(at)lohja.fi | p. 044-374 0144


Sivua päivitetään

Voimaantulo


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.3.2020 § 29 L7 Haikari, 7. kaupunginosa Myllylampi, korttelien 419, 423, 427 ja korttelin 432 tontin 2 asemakaavan muutoksen. Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen, kortteleita 419, 423, 427 ja korttelia 432 tonttia 2, ja katu-, virkistys- sekä venevalkama-aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen korttelit 419, 423, 426-430, 437-441 ja korttelin 432 tontti 2 ja katu-, lähivirkistys-, uimaranta- ja venesatama-alue.

L7 Kaavakartta 13.2.2020
L7 Kaavaselostus 13.2.2020
L7 Vastineet lausuntoihin ja muistutuksiin
L7 Saapuneet lausunnot


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 3.12.2018 § 369  asettaa 7. kaupunginosan Myllylampi asemakaavan muutosehdotuksen L7 Haikari asetettavaksi julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti.
Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen, kortteleita 419, 423, 427 ja korttelia 432 tonttia 2, ja katu-, virkistys- sekä venevalkama-aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Lohjan kaupungin 7. kaupunginosan Myllylammen korttelit 419, 423, 426-430, 437-440 ja korttelin 432 tontti 2 ja katu-, lähivirkistys-, uimaranta- ja venesatama-alue.

Asemakaavamuutoksen ehdotusvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti 17.1.-15.2.2019 kaupungitalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, 08100 Lohja.

Kaavaehdotukseen on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 22.1.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa klo 17:30-19:00.

L7 Kuulutus 16.1.2019
L7 Kaavakartta 21.11.2018
L7 Kaavaselostus 21.11.2018
L7 Havainnekuva
L7 Saapuneet lausunnot
L7 Rakennettavuusselvitys


Valmisteluvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kokouksessaan 17.11.2016 § 125  asettaa 7. kaupunginosan Myllylampi, korttelien 419, 423, 427 ja korttelin 432 tontin 2 asemakaavan muutoksen nähtäville valmisteluvaiheen kuulemista (MRA 30§) varten ja pyytää valmisteluaineistosta lausunnot.

Asemakaavan L7 Haikari valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 30.11.2016-5.1.2017.

L7 Kuulutus 30.11.2016
L7 Luonnosvaihtoehdot 17.11.2016
L7 Kaavaselostus 13.10.2016
L7 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2016


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi tiedokseen 26.11.2013 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä 9.12.2013-17.1.2014 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa, os. Karstuntie 4.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Selvitykset

L7 Rakennettavuusselvitys