L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos, nähtävillä 13.1-12.2.2021

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee: Lohjan kaupungin 26. kaupunginosa Muijala


Kaava-alue sijaitsee Muijalan koulun läheisyydessä Muijalannummentien eteläpuolella. Alue on pääosin rakentamaton ja pinta-alaltaan noin 22 hehtaaria. Lohjan kaupunki omistaa suurimman osan suunnittelualueesta. Kiinteistö 2:311 sekä suunnittelualueen kaakkoisosassa sijaitsevat kiinteistöt 2:400, 2:279, 2:48 ja 1:49 ovat yksityisomistuksessa. Asemakaavoituksen tavoitteena on kaavoittaa alue asuinalueeksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavoitusarkkitehti: Iiris Koivula | iiris.koivula(at)lohja.fi | p. 0500-954 923


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 15.12.2020 § 183 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n, MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 13.1.- 12.2.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Palaute tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai  kaavapalaute(at)lohja.fi.

L68 Kuulutus 13.1.2021
L68 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2020
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos. Suunnittelun lähtökohdat- raportti. 25.11.2020
L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava. rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)


Selvitykset

L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava. rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)