L68 Muijala I asemakaava, asemakaavan muutos ja tonttijako

Lohjan 26. kaupunginosa Muijala, L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos ja siihen liittyvä tonttijako


Asemakaava koskee: osaa kiinteistöistä 444-431-2-15, 444-431-2-354, 444-431-2-355, 444-431-2-375, 444-431-2-376 Asemakaavalla muodostuu: Lohjan kaupungin 26. kaupunginosan Muijala, korttelit 600-609 ja katu-, liikenne-, viheralueet sekä yhdyskuntateknisen huollon alueet.

Asemakaavan muutos koskee Lohjan kaupungin 26.kaupunginosan Muijala viheraluetta; asemakaavan muutoksella muodostuu korttelia ja katualuetta.

Tonttijaolla muodostuvat: Korttelin 600 tontit 1-6, korttelin 601 tontit 1-3, korttelin 602 tontit 1-8, korttelin 603 tontit 1-3, korttelin 604 tontit 1 ja 2, korttelin 605 tontit 1-4, korttelin 606 tontit 1-3, korttelin 607 tontit 1-12, korttelin 608 tontti 1 ja korttelin 609 tontti 1.

Kaava-alue sijaitsee Muijalan koululta kaakkoon Muijalannummentien eteläpuolella. Alue on rakentamaton ja lähes kokonaan asemakaavoittamaton. Tavoitteena on kaavoittaa alue asuinalueeksi. Kaavaehdotuksen mukaisella rajauksella alueen pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Lohjan kaupunki on alueen maanomistaja kaavaehdotuksen (16.12.2021) mukaisella kaava-alueen rajauksella. Kiinteistö 2:311 sekä kiinteistöt 2:400, 2:279, 2:48 ja 1:49, jotka ovat yksityisomistuksessa, sisältyivät L68 kaava-alueen rajaukseen kaavaprosessin aloitus- ja valmisteluvaiheessa.

Asemakaavaehdotuksessa on mm. uusi kokoojakatu ja kuusi uutta tonttikatua, 40 erillispientalotonttia, kaksi asuinpientalojen korttelia ja P –korttelinosa eli palvelurakennusten korttelialuetta, jolla asuminen sallitaan.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavoitusarkkitehti: Iiris Koivula | iiris.koivula(at)lohja.fi | p. 0500-954 923


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti 20.12.2021 § 442 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ehdotusvaiheen ja tonttijaon nähtäville MRL 65 § ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä 12.1.-10.2.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Muistutukset tulee lähettää kirjallisesti nähtävilläoloaikana osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai  kaavapalaute(at)lohja.fi.

Kaavaehdotusta koskeva kaavailta verkossa järjestetään etäyhteydellä 19.1.2022 klo 17.30-19.00

Microsoft Teams -kokous
Liity tietokoneella tai mobiilisovelluksella
Liity kokoukseen napsauttamalla tästä
Lisätietoja

L68 Kuulutus 12.1.2022
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavanmuutos ja tonttijako. Kaavaehdotus. Kaavakartta ja -määräykset 16.12.2021
L68 Muijala I asemakaava ja  asemakaavanmuutos ja tonttijako. Kaavaselostus 16.12.2021
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos, Aloitus- ja valmisteluvaiheessa (13.1.- 12.2.2021) saatu palaute (lausunnot ja mielipiteet) ja vastine
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavanmuutos. Kaavaehdotuksen havainnekuva
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos. Katujen ja vesihuollon yleissuunnitelma. (Lohjan kaupunki, 2021)
L68 Muijala I asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen arkeologinen inventointi (Mikroliitti, täydennetty raporttiversio 2, 30.11.2021)
L68 Muijala I asemakaavan (L68) laajennus: Liito- orava-; pesimälinnusto-, kasvillisuus- ja luontokohdeselvitys (YS-Enviro 2021)
L68 Muijala I asemakaavan lepakkoselvityksen laajennus vuonna 2021 (Faunatica 2021)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava, rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavanmuutos ja tonttijako. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, päivitetty 4.1.2022

 


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 15.12.2020 § 183 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asiakirjat pidetään nähtävillä MRL 63 §:n, MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti 13.1.- 12.2.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, osoitteessa Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat. Palaute tulee lähettää osoitteeseen Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja tai  kaavapalaute(at)lohja.fi.

L68 Kuulutus 13.1.2021
L68 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.11.2020
L68 Muijala I asemakaava ja asemakaavan muutos. Suunnittelun lähtökohdat- raportti. 25.11.2020
L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava. rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)

Kaavoittajan kyselytunti Teams- etäyhteyden avulla on ohjelmassa kolmena torstaina:

  • To 28.1.2021 klo 15-16
  • To 4.2.2021 klo 15-16
  • To 11.2.2021 klo 15-16

Kaavoittajan kyselytunti on vapaamuotoinen ja vuorovaikutteisesti etenevä. Kaavoitusarkkitehti on tuolloin Teams- etäyhteyden äärellä.  Etätapaamiseen liittyminen on teknisesti mahdollista myös Teams-ohjelman selainversiolla, joten tietokoneella ei tarvitse olla asennettuna Teams- sovellusta.

 


Selvitykset

L68 Muijala I asemakaava. Rakennettavuusselvitys (Taratest,2020) ja L68 Muijala I asemakaava. rakennettavuusselvityksen laajennus (Taratest, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Lepakkoselvitys (Faunatica, 2020)
L68 Muijala I asemakaava. Liito- orava-, pesimälinnusto-, luontokohde- ja kasvillisuusselvitys (YS-Enviro, 2020)