L65 Lempolan kauppapuisto

Lohjan 24. kaupunginosa Ventelän korttelin 96, katualueen sekä kiinteistön 444-423-1-1324 asemakaava ja asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa, Lohjanharjuntien ja E18- sisääntulotien välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa oleva kortteli 96, osa Lehmijärventiestä sekä kiinteistö 444-423-1-1324.

Kaavan päätavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitusta niin, että se mahdollistaa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen sekä tutkia päivittäistavara- ja erikoistavarakaupan toteutettavissa oleva rakennusoikeuden määrä. Lisäksi on tavoitteena mm. parantaa alueen saavutettavuutta, liikennejärjestelyitä ja hulevesien hallintaa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisesti vireillä oleva asemakaava ja asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.


Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston 22.1.2020 § 3 päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Tästä johtuen kaavaa ei ole kuulutettu lainvoimaiseksi.


Hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.1.2020 § 3 24. kaupunginosan Ventelä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L65 Lempolan kauppapuisto. Asemakaavan muutoksella muodostuu 24. Ventelän kaupunginosan kortteli 96 sekä katualuetta.

L65 Kaavakartta 18.12.2019
L65 Kaavaselostus 18.12.2019
L65 Yhteenveto saaduista lausunnoista ja muistutuksesta sekä vastineet 18.12.2019
L65 Liikenneselvitys 20.12.2019
L65 Muistio viranomaisneuvottelusta 4.12.2019


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.1.2019 § 7 hyväksyä 24. kaupunginosan Ventelä asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen L65 Lempolan kauppapuiston ja asettaa kaavan ehdotusvaiheen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaava ja asemakaavan muutos pidetään nähtävillä 17.1.-15.2.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, 08100 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 22.1.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa klo 17:30-19:00.

L65 Kuulutus 16.1.2019
L65 Kaavakartta 19.12.2018
L65 Kaavaselostus 19.12.2018
L65 Valmisteluvaiheen palaute 19.12.2018
L65 Saapuneet lausunnot
L65 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12.2018
L65 Kaupallinen selvitys 21.11.2018
L65 Liikenneselvitys 29.11.2018
L65 Hulevesiselvitys 10.12.2018
L65 Hulevesisuunnitelma 10.12.2018
L65 Havainnekuva-aineisto 10.12.2018

 


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 22.11.2017 § 65 merkitä (24. kaupunginosan Ventelä) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L65 Lempolan kauppapuisto, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (22.11.2017) tiedoksi ja asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (VE1 ja VE2) ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 22.11.2017 nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan ja asemakaavan muutos pidetään nähtävillä 29.11.-20.12.2017 ja 8.1.-26.1.2018.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 23.1.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa klo 17.30-19.00.

L65 Kuulutus 29.11.2017
L65 Kartta-aineisto 22.11.2017
L65 Kaavaselostus 22.11.2017
L65 Päivitetty osallistumis- ja arvointisuunnitelma 22.11.2017
L65 Asukaskyselyn tulokset 6/2017
L65 Alustava liikenneselvitys 12.10.2017
L65 Kaupallinen selvitys 9.11.2017
L65 Saapuneet lausunnot

 


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 6.4.2017 § 39 24. kaupunginosan Ventelä,  asemakaavan muutoksen L65 Lempolan kauppapuisto, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L65 Lempolan kauppapuiston osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 12.4.-10.5.2017.

Kaavan aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 26.4.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17.30-19.00.

Vastaa asukaskyselyyn! Kysely on käynnissä 12.4.-10.5.2017.

L65 Kuulutus 12.4.2017
L65 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2017
L65 Suunnittelun lähtökohdat 6.4.2017


Selvitykset

L65 Asukaskyselyn tulokset 6/2017 
L65 Alustava liikenneselvitys 12.10.2017
L65 Kaupallinen selvitys 9.11.2017
L65 Kaupallinen selvitys 21.11.2018
L65 Liikenneselvitys 29.11.2018
L65 Hulevesiselvitys 10.12.2018