L65 Lempolan kauppapuisto

Lohjan 24. kaupunginosa Ventelän korttelin 96, katualueen sekä kiinteistön 444-423-1-1324 asemakaava ja asemakaavan muutos


Suunnittelualue sijaitsee Ventelän kaupunginosassa, Lohjanharjuntien ja E18- sisääntulotien välittömässä läheisyydessä. Kaava-alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa oleva kortteli 96, osa Lehmijärventiestä sekä kiinteistö 444-423-1-1324.

Kaavan päätavoitteena on muuttaa korttelin käyttötarkoitusta niin, että se mahdollistaa seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön toteuttamisen sekä tutkia päivittäistavara- ja erikoistavarakaupan toteutettavissa oleva rakennusoikeuden määrä. Lisäksi on tavoitteena mm. parantaa alueen saavutettavuutta, liikennejärjestelyitä ja hulevesien hallintaa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2019-2021 mukaisesti vireillä oleva asemakaava ja asemakaavamuutos. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.


Sivua päivitetään

Hyväksymisvaihe

 


Ehdotusvaihe

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 7.1.2019 § 7 hyväksyä 24. kaupunginosan Ventelä asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen L65 Lempolan kauppapuiston ja asettaa kaavan ehdotusvaiheen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaava ja asemakaavan muutos pidetään nähtävillä 17.1.-15.2.2019 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, 08100 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 22.1.2019 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa klo 17:30-19:00.

L65 Kuulutus 16.1.2019
L65 Kaavakartta 19.12.2018
L65 Kaavaselostus 19.12.2018
L65 Valmisteluvaiheen palaute 19.12.2018
L65 Saapuneet lausunnot
L65 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.12.2018
L65 Kaupallinen selvitys 21.11.2018
L65 Liikenneselvitys 29.11.2018
L65 Hulevesiselvitys 10.12.2018
L65 Hulevesisuunnitelma 10.12.2018
L65 Havainnekuva-aineisto 10.12.2018

 


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti 22.11.2017 § 65 merkitä (24. kaupunginosan Ventelä) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen L65 Lempolan kauppapuisto, päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (22.11.2017) tiedoksi ja asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (VE1 ja VE2) ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 22.11.2017 nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan ja asemakaavan muutos pidetään nähtävillä 29.11.-20.12.2017 ja 8.1.-26.1.2018.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 23.1.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa klo 17.30-19.00.

L65 Kuulutus 29.11.2017
L65 Kartta-aineisto 22.11.2017
L65 Kaavaselostus 22.11.2017
L65 Päivitetty osallistumis- ja arvointisuunnitelma 22.11.2017
L65 Asukaskyselyn tulokset 6/2017
L65 Alustava liikenneselvitys 12.10.2017
L65 Kaupallinen selvitys 9.11.2017
L65 Saapuneet lausunnot

 


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 6.4.2017 § 39 24. kaupunginosan Ventelä,  asemakaavan muutoksen L65 Lempolan kauppapuisto, osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L65 Lempolan kauppapuiston osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 12.4.-10.5.2017.

Kaavan aineistoon on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 26.4.2017 Lohjan pääkirjaston Järnefelt-salissa klo 17.30-19.00.

Vastaa asukaskyselyyn! Kysely on käynnissä 12.4.-10.5.2017.

L65 Kuulutus 12.4.2017
L65 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2017
L65 Suunnittelun lähtökohdat 6.4.2017


Selvitykset

L65 Asukaskyselyn tulokset 6/2017 
L65 Alustava liikenneselvitys 12.10.2017
L65 Kaupallinen selvitys 9.11.2017
L65 Kaupallinen selvitys 21.11.2018
L65 Liikenneselvitys 29.11.2018
L65 Hulevesiselvitys 10.12.2018