L52 Hiidensalmi

4. kaupunginosa Hiidensalmi, kortteleiden 190-192 ja 195, sekä katu-, puisto- ja vesialueen asemakaavan muutos


Kaava-alue käsittää 43 hehtaarin kokoisen alueen n. 1,5 km päässä Lohjan ydinkeskustasta. Aluetta ympäröivät Lohjanjärven Ristiselkä ja Pappilanselkä. Idässä aluetta rajaa Tytyrin kalkkikaivoksen louhosalue ja etelässä, Satamaradan toisella puolella, Hiidensalmen vanha omakotiasutus. Käynnissä oleva kaavatyö on Lohjan kaupungin kaavoitusohjelman 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Asemakaavamuutoksen tarkoituksena on ideakilpailun pohjalta muuttaa käytöstä poistuneet teollisuusalueet Hiidensalmessa keskustaan tukeutuvaksi kaupunkimaiseksi asuntoalueeksi, jolla pidetään vuoden 2021 asuntomessut. Messualueelle suunnitellaan kaavoitettavan n. 20-25 pientalotonttia, joista osa voi olla rivitalo- tai muuta kytkettyä rakentamista. Alueen monimuotoisuuden edistämiseksi tarkoituksena on kaavoittaa alueelle myös 2-3 kerrostaloa eri omistusmuodoin sekä esimerkiksi yksi townhouse- tai rivitalokohde.

Asuntomessujen pääteema on asuminen ja hyvinvointi. Teemaan sisältyvät alueen hyvät palvelut hyvinvointia tuottavina asumisen elementtinä: asuminen luonnonläheisessä järvimaisemassa, helposti saavutettavat lähiliikuntapaikat, älykkäät ja uudenlaiset rakentamisen ja palveluiden ratkaisut.

Projektikaavoittaja: Aino Kuusimäki | aino.kuusimaki(at)lohja.fi | p. 044-3743443
Kaavoituspäällikkö: Leena Iso-Markku | leena.iso-markku(at)lohja.fi | p. 044-3740147


Tiistaina 15.5.2018 on Lohjan pääkirjastossa klo 17:00-17:15 Järnefelt-salissa asuntomessualueen kaavan (L52 Hiidensalmi) tilannekatsaus ja yleissuunnitelma.

 


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 18.10.2017 § 41 4. kaupunginosa Hiidensalmen asemakaavan muutoksen L52 Hiidensalmi,  päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017 tiedoksi ja asettaa asemakaavamuutoksen valmisteluaineiston nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavan L52 Hiidensalmi valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 1.11.-30.11.2017.

Asemakaavaluonnokseen pääsee tutustumaan ja osallistumaan kaavaillassa keskiviikkona 15.11.2017 klo 17:30-19:00 kaupunginkirjastossa (Karstuntie 3). Tervetuloa!

L52 Kuulutus 1.11.2017
L52 Asuntomessuhakemus
L52 Kartta ja määräykset 18.10.2017
L52 Havainnekuva 18.10.2017
L52 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.10.2017
L52 Päivitetty suunnittelun lähtökohdat 18.10.2017
L52 Tiivistelmä palautteesta


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti merkitä kokouksessaan 22.9.2015 L52  Hiidensalmi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat tiedoksi ja kuuluttaa asemakaavan muutoksen vireilletulosta.

Asemakaavan L52 osallistumis- ja arvioitisuunnitelma sekä suunnittelun lähtökohdat – aineisto pidetään nähtävillä 9.10.-30.11.2015.

L52 Kuulutus 9.10.2015
L52 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2015
L52 1. Suunnittelun lähtökohdat 22.9.2015


Selvitykset

Lohjan keskustan asemakaavamuutosten (L16, L52 ja L63) liikenneselvitys 27.2.2018
Tytyri-Hiidensalmen liikennemeluselvitys, Ramboll 2004
Lepakkoselvitys, Lumotron 2015
Ympäristö koosteraportti, Envimetria
Tärinäselvityksen tiivistelmä, Tytyri, Promethor 2009
Tytyrin kalkkitehtaan meluselvitys, SITO 2013
Meluselvitys Lohja 2005
Maisemakuva
Maaperän saastuneisuuden tutkimuspistekartta
Maaperäkartta GTK keskusta
Lohjanjärven rantojen luonnon perusinventointi
Lohjan rantaraitti, Ideointia keskustaajaman rantojen kehittämiseksi, 2008
Lohja Hiidensalmi, liikenneselvitys 2013-10-09
Lohja Hiidensalmen ympäristötutkimukset 06-11-06 päiväys 25-11-20018
Kasvistollisesti arvokkaat kohteet + jäkälä 200dpi
Inventointiluettelo II painos
Hiidensalmen kulttuurihistoriaa, Torsti Salonen
1898-100201ym Tytyrin ulkoilmalaadun mittaukset v 2010
Topografia
Puupitoisen materiaalin hyötykäyttöselvitys
Perustamistapalausunto
Perustamistapa aluekartta
Maisemarakenne
Lohjanjärven rantaosayleiskaavaluonnos, perusselvitykset, tavoitteet 1995
Lohjan vihreä selkäranka 2007
Lohjan liikennejärjestelmä- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, 2006
Lohjan keskustan liikenneturvallisuussuunnitelma, 2003
Lohja taajamaosayleiskaavan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys, 2012
Hiidensalmen saha-alue, nykytilanne 16.2.2010
Aiemmin vireillä ollut L2 Hiidensalmen pohjoisosat, asemakaavan muutos