L108 Vappulan kevyenliikenteenväylä, hyväksytty 6.2.2023

Lohjan 21. kaupunginosa Vappula, liikennealue ja 19. kaupunginosa Virkkala, viher- ja liikennealue


Asemakaava koskee Lohjan 21. kaupunginosa Vappula, liikennealue ja 19. kaupunginosa Virkkala, viher- ja liikennealuetta.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Suunnittelija Kalle Lindblom | kalle.lindblom(at)lohja.fi | p. 044-3694404


Sivua päivitetään

Voimaantulo


Hyväksymisvaihe

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä 6.2.2023 § 41 nähtävillä olleesta 21. kaupunginosa Vappula, katualue ja 19. kaupunginosa Virkkala, katualueen asemakaava ja asemakaavamuutos ehdotuksesta saatuihin lausuntoihin ja muistutukseen annetut vastineet (kaavaselostus, sivut 33-36, 25.1.2023); sekä 21. kaupunginosan Vappula ja 19. kaupunginosan Virkkala, liikenne-alueille laaditun 25.1.2023 päivätyn asemakaava ja asemakaavanmuutos ehdotuksen, L108 Vappulantien kevyenliikenteenväylä.

Asemakaava ja asemakaavamuutoksella muodostuu 21. kaupunginosan Vappula, katualuetta ja 19. kaupunginosan Virkkala, katualuetta.

L108 Kaavakartta 6.2.2023
L108 Kaavaselostus
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 1
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 2
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 3
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 4, tyyppipoikkileikkaukset


Ehdotusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 4.5.2022 § 52 asettaa asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 25.5.-23.6.2022 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4.

Kaavaehdotuksesta voi tulla keskustelemaan kaavaillassa 7.6.2022 klo. 17.30-19.00 Lohjan pääkirjastossa (Karstuntie 3).

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta koskevat muistutukset tulee esittää kirjallisesti nähtävillä oloaikana osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

L108 Kuulutus 25.5.2022
L108 Kaavakartta, korjattu versio
L108 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
L108 Kaavaselostus
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 1
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 2
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 3
L108 Alustava katusuunnitelma, osa 4, tyyppipoikkileikkaukset


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Asemakaavaa koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana.

Kaavan asiakirjat pidetään nähtävillä 9.7.-9.8.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat.  Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavoittaja on tavattavissa Teams-etäkokouksessa torstaina 12.8. klo 10.00-11.00 ja klo 15.00-16.00  Linkki Teams – etäkokoukseen löytyy osoitteesta https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/kaavaillat-ja-vaikuttaminen/.

L108 Kuulutus 7.7.2021
L108 Kaavakartta 9.7.2021
L108 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.7.2021
L108 Kaavaselostusluonnos 9.7.2021
L108 Liite 1: Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelon kaavaa koskevat infokortit
L108 Liite 2: Yleissuunnitelma, suunnitelmaselostus, 2006
L108 Liite 3: Yleissuunnitelman luonnosyhdistelmä katusuunnitelmista
L108 Liite 4: K-luokka Mt 11119 Vappulantie, puuttuvat jkp-tiet ID44410