L108 Vappulan kevyenliikenteenväylä

Lohjan 21. kaupunginosa Vappula, liikennealue ja 19. kaupunginosa Virkkala, viher- ja liikennealue


Asemakaava koskee Lohjan 21. kaupunginosa Vappula, liikennealue ja 19. kaupunginosa Virkkala, viher- ja liikennealuetta.

Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Lisätiedot: Suunnittelija Kalle Lindblom | kalle.lindblom(at)lohja.fi | p. 044-3694404


Vireilletulo ja valmisteluvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja suunnittelun lähtökohdat sekä valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Osallisilta pyydetään palautetta nähtävillä olon ajan kaavamuutoksen suunnittelun lähtökohdista, vaikutusten arvioinnista, osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestämisestä sekä valmisteluaineistosta. Asemakaavaa koskevat mielipiteet tulee esittää kirjallisesti nähtävilläolon aikana.

Kaavan asiakirjat pidetään nähtävillä 9.7.-9.8.2021 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavat.  Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys, kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavoittaja on tavattavissa Teams-etäkokouksessa torstaina 12.8. klo 10.00-11.00 ja klo 15.00-16.00  Linkki Teams – etäkokoukseen löytyy osoitteesta https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/kaavaillat-ja-vaikuttaminen/.

L108 Kuulutus 7.7.2021
L108 Kaavakartta 9.7.2021
L108 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 9.7.2021
L108 Kaavaselostusluonnos 9.7.2021
L108 Liite 1: Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelon kaavaa koskevat infokortit
L108 Liite 2: Yleissuunnitelma, suunnitelmaselostus, 2006
L108 Liite 3: Yleissuunnitelman luonnosyhdistelmä katusuunnitelmista
L108 Liite 4: K-luokka Mt 11119 Vappulantie, puuttuvat jkp-tiet ID44410