L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla

Lohjan 1. kaupunginosan Anttilan korttelin 110 osan ja korttelin 110 sekä puisto- ja katualueen asemakaavan muutos


 

Suunnittelualue sijaitsee Lohjan keskustan itäreunassa, kaupunkiin tulevan valtatien 25 sisääntulotien varrella. Alue rajautuu Lohjaharjun- ja Nummentiehen.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää asemakaava vastaamaan olevaa ympäristöä ja rakennuskantaa ja osoittaa alueelle sen vaatimat suojelutarpeet. 2018-20 mukaisesti vireillä oleva asemakaava, jota jatketaan. Kaavoitusohjelmassa on esitetty kaavan alustava aikataulu.

Kaavasuunnittelija: Iris Jägel-Balcan | iris.jagel-balcan(at)lohja.fi | p. 044-3740148


Valmisteluvaihe

Vetovoimalautakunta päätti kokouksessaan 21.3.2018 § 44 merkitä (1. kaupunginosan Anttila) asemakaavamuutoksen L10 Suojeluskuntatalo ja Åsvalla päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja suunnittelun lähtökohdat (21.3.2018) tiedoksi ja asettaa asemakaavan muutoksen valmisteluaineiston (kaavaluonnos ja päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (21.3.2018) nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen valmisteluvaiheen aineisto pidetään nähtävillä 4.4.2018-4.5.2018 kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskuksessa viraston aukioloaikoina, os. Karstuntie 4, Lohja ja kaupungin verkkosivulla lohja.fi/kaavoitus.

Palaute tulee lähettää osoitteeseen kaavapalaute(at)lohja.fi. tai Lohjan kaupunki, kaupunkikehitys-kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Kaavan aineistoihin on mahdollisuus tutustua kaavaillassa 10.4.2018 Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa 17:30-19:00.

Kuulutus 4.4.2018
Kaavakartta 21.3.2018
Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.3.2018
Kaavaselostus 21.3.2018
Vireille tulosta saapunut palaute 2014


Aloitusvaihe

Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsi kokouksessaan 10.12.2013 asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Selvitykset

Åsvallan rakennushistoriaselvitys
Suojeluskuntatalon rakennushistoriaselvitys