Lohjan kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 9 prosenttia vuonna 2020

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on julkaissut lopulliset laskelmat kuntien kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2020. Lohjan ilmastopäästöt vähenivät 9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.


Pylväsdiagrammi kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä Lohjalla vuosina 2007–2020
Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys Lohjalla vuosina 2007–2020

Päästökehityksessä myönteinen vuosi

Uudenmaan alueella kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät vuonna 2020 jopa 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Suomen kaikkien kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät yhdeksän prosenttia. Myös Lohjalla päästöt vähenivät yhdeksän prosenttia.

Hinku-kaupunki Lohjalla päästökehitystä tarkastellaan suhteessa vertailuvuoteen 2007: Lohjan tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Vuosina 2007–2020 kasvihuonekaasupäästöt ovat vähentyneet Lohjalla 37 prosenttia. Kuntien yhteenlasketut päästöt ovat tässä ajassa vähentyneet koko maassa 34 prosenttia ja Uudellamaalla 36 prosenttia.

Vuonna 2020 Lohjan kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 238 kilotonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2e). Asukasta kohti laskettuna päästöt olivat 5,2 tonnia CO2e vuonna 2020. Tämä oli kahdeksan prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämä alle 1,5 asteen lämpenemisen polku edellyttäisi, että vuonna 2030 päästöt olisivat enintään 3 tonnia CO2e per asukas ja vuonna 2050 noin 0,6 tonnia CO2e per asukas.1

Tieliikenne, rakennusten lämmitys ja maatalous suurimmat päästölähteet Lohjalla

Vuonna 2020 eniten päästöjä Lohjalla aiheutui tieliikenteestä (37 %) rakennusten lämmityksestä (20 %) ja maataloudesta (10 %). Uudellamaalla kolme merkittävintä päästölähdettä olivat rakennusten lämmitys (34 %), tieliikenne (31 %) ja kulutussähkö (12 %). Koko maassa suurimmat päästölähteet olivat tieliikenne (27 %), rakennusten lämmitys (25 %) ja maatalous (21 %).

Ympyrädiagrammi kasvihuonekaasupäästöjen jakautumisesta sektoreittain Lohjalla vuonna 2020
Kasvihuonekaasupäästöjen jakautuminen sektoreittain Lohjalla vuonna 2020

Lisätietoa Lohjan päästökehityksestä

Syke laskee päästöt kaikille Suomen kunnille

SYKEn päästölaskentajärjestelmä ALas kattaa kaikki Suomen kunnat ja 80 päästösektoria. Kaikille kunnille ja sektoreille lasketaan päästöt ja energiankulutus vuosittain. Tällä hetkellä lopulliset päästötulokset ovat saatavissa vuosille 2005—2020. Ennakkotietoa vuoden 2021 kasvihuonekaasupäästöistä odotetaan kesällä 2021.

Lisätietoa Syken päästölaskennasta

1Niemistö J, Soimakallio S, Nissinen A, Salo M, 2019. Lentomatkustuksen päästöt – Mistä lentoliikenteen päästöt syntyvät ja miten niitä voidaan vähentää? Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2019. Suomen ympäristökeskus. Taulukko 11.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This