Tillsynsplan och taxa

Tillsynen inom miljöhälsotjänsterna är baserad på en tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet.  Tillsynen som är baserad på tillsynsplanen är avgiftsbelagd.

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet 2020

Bilaga: Livsmedelstillsynens systematiska tillsyn
Bilaga: Central lagstiftning som styr kommunernas tillsyn
Bilaga: Kartläggning av resursbehovet inom veterinärvården

Miljöhälsosektionen vid nämnden för attraktionskraft godkänner årligen taxan för miljö- och hälsoskyddet samt veterinärvården. Avgiften gäller för verksamhetsområdet för miljöhälsotjänsterna. Verksamhetsområdet omfattar Lojo, Vichtis, Högfors och Sjundeå.

Kommunen ska enligt lagar ta ut en avgift av kunderna enligt en av kommunen godkänd taxa.  En avgift tas ut bland annat för godkännande av livsmedelslokaler, behandling av anmälningar eller inspektionsbesök som hör till den regelbundna tillsynen. Avgifterna fastställs enligt den arbetstid som använts för åtgärden så att de motsvarar högst kostnaderna för åtgärden.

Avgiften fastställs på timbasis. Självkostnadspriset för tillsynspersonalens arbetstimme är 55 €. För resekostnader i samband med inspektioner och provtagning tas ut för varje objekt en fast avgift på 39 €/besök. Resekostnaden utgör ett fast belopp och avsikten är att behandla objekten i verksamhetsområdet jämlikt oberoende av var de är belägna och varifrån inspektörens startar. Resekostnaden baserar sig på sträckor i kilometer och den tid som går åt till resan. Resorna ingår inte i inspektionstiden. Avgifterna motsvarar kostnaderna för åtgärderna.

Taxa: Taxa för miljö- och hälsoskyddet 1.3.2020 (bilagan bifogas senare)

Västra Nylands miljöhälsonämnd godkänner årligen taxan för miljö- och hälsoskyddet samt veterinärvården. Taxan gäller inom verksamhetsområdet för Västra Nylands miljöhälsa. Verksamhetsområdet består av Lojo, Vichtis, Högfors, Nummi-Pusula, Sjundeå och Karislojo.

Enligt 71 § i livsmedelslagen ska kommunen ta ut avgifter av livsmedelsföretagare enligt en taxa som kommunen har godkänt.  Avgifter uppbärs bland annat för godkännande av livsmedelslokaler och planer för egenkontroll samt för inspektionsbesök som hör till den regelbundna tillsynen. Avgifterna fastställs enligt den arbetstid som använts för åtgärden så att de motsvarar högst kostnaderna för åtgärden.

Avgiften fastställs på timbasis. Självkostnadspriset/arbetstimme för tillsynspersonalen är 55 euro år 2012. För resekostnader i samband med inspektioner och provtagning debiteras av varje objekt en fast avgift på 38 euro/besök. Resekostnaden utgör ett fast belopp; avsikten är att behandla objekten i verksamhetsområdet jämlikt oberoende av var de är belägna och varifrån inspektörens startar. Resekostnaden baserar sig på sträckor i kilometer och den tid som går åt till resan. Resorna ingår inte i inspektionstiden. Avgifterna motsvarar kostnaderna för åtgärderna.

 

Related to the subject: