Blanketter inom miljöskyddet

Blanketterna inom miljöskyddet i Lojo har sammanställts på denna sida enligt ämnesområde.Avfall

  • Återvinning av avfall genom placering i jordmånen, blankett (pdf, på finska)
  • Plan för hantering av byggavfall, blankett (pdf, på finska)

Buller

  • Anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, blankett (pdf)

Jordbruk

  • Anmälan om gödselstack, blankett (pdf)
  • Anmälan om spridning av gödsel i exceptionella situationer, blankett (pdf)

Miljöskyddsföreskrifterna

  • Undantag för miljöskyddsföreskrifterna, blankett (pdf, på finska)
  • Undantag från skyldigheten att avlägsna oljecisterner, blankett (pdf, på finska)
  • Urbruktagande av eldningsoljecistern och/eller avlägsnande från jordmånen, blankett (pdf, på finska)

Natur

  • Meddelande om invasiv främmande art, blankett (nätblankett, på finska)
  • Växtplatser för sällsynta eller speciella växter, blankett (pdf, på finska)
 

Related to the subject: