Miljötillstånd

För verksamhet som medför risk för förorening av miljön krävs ett tillstånd av miljövårdsmyndigheten innan verksamheten inleds.


Om miljötillstånd föreskrivs i miljöskyddslagen (527/2014) och i förordningen om miljöskydd (713/2014).

Företag i Lojo ska ansöka om miljötillstånd beroende på verksamhetens omfattning hos tillståndssektionen vid nämnden för attraktionskraft i Lojo eller hos Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Om miljötillstånd och hur man ansöker om det finns utförlig information på miljöförvaltningens webbtjänst ympäristo.fi:

Tillsynen över verksamhet som kräver miljötillstånd och registreringspliktig verksamhet är avgiftsbelagd och avgiften bestäms enligt taxan för Lojo miljövårdsmyndighet.

Miljötillstånd som beviljats av Lojo miljövårdsmyndighet sammanställs på en egen webbplats.

Mer information

T.f. ledande miljöinspektör
Susanna Komulainen (Auli Kokkonen tjänstledig till och med 31.12.2018)
susanna.komulainen(a)lohja.fi
tfn 044 374 0773

T.f. miljöinspektör
Saara Koivumäki
saara.koivumaki(a)lohja.fi
tfn 044 374 0374

Miljöinspektör
Eija Kanninen
eija.kanninen(a)lohja.fi
tfn 050 593 0758

T.f. miljöplanerare
Jessika Karvinen
Jessika.karvinen(a)lohja.fi
tfn 044 374 4467

 

Related to the subject: