Muddrings­anmälan

Frågor som gäller muddring tas om hand i Lojo av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, till vilken alla muddringsanmälningar ska göras.


Om muddringsmassan överstiger 500 m³ krävs alltid tillstånd från Regionförvaltningsverket (RFV).

Även mindre maskinell muddring, vars muddringsmassa är högst 500 m³, ska anmälas till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och till vattenområdets ägare minst 30 dygn innan arbetena inleds.

Mer information

Risto Murto
miljöchef
risto.murto(a)lohja.fi
tfn 050 567 5911


 

Related to the subject: